Partijraad

/Partijraad
Partijraad2012-04-02T09:22:12+00:00

Wat is de Partijraad?

De Partijraad is het landelijke adviescollege van de VVD, dat een bijdrage kan leveren aan voorlopige besluitvorming over alle mogelijke onderwerpen, en ook politieke uitspraken kan doen.

De Partijraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de algemene vergadering, het hoofdbestuur, de fracties in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de VVD-leden in het Europees Parlement.

 

 

Partijraad – Verslagen

Waar vindt u meer informatie over de Partijraad?

http://www.vvd.nl/over-de-vvd/detail/19/partijreglementen  -> Huishoudelijk Reglement, art. 33 tm 36.