fbpx

Participatiesamenleving

/Participatiesamenleving
Participatiesamenleving2017-11-22T15:38:19+00:00

De VVD streeft naar een kleinere overheid en wil dat de verantwoordelijkheid meer komt te liggen bij inwoners, bedrijven en gebruikers van Zeeland. Burgers en bedrijven moeten daar ook hun verantwoordelijkheid in nemen. Door goede voorlichting aan burgers en bedrijven groeit het bewustzijn dat iedereen zijn steentje kan en moet bijdragen.
Voor het Waterschap vormt samenwerking tussen en met individuele bewoners of organisaties een kans. De VVD wil dat Waterschappen gaan samenwerken met vrijwilligers (in georganiseerd verband) en hen, bijvoorbeeld bij het onderhoud van watergangen, ondersteunen.
De VVD wil particulieren en natuurorganisaties meer ruimte bieden om zelf ideeën aan te dragen voor (en invulling te geven aan) het beheer van gebieden, en daarmee geld te verdienen.