VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 2011

/VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 2011
VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 20112012-08-27T21:04:22+00:00

2011-12-16 Bijdrage discussie Bureau Jeugdzorg
2011-12-16 Strategie Delta en KC II
2011-12-16 Statenvoorstel Informatiebeleid
2011-12-16 Interimbeleid Leefbaarheid 2012
2011-12-16 Floriade 2022
2011-12-16 Faillissement Zalco
2011-12-16 Deelakkoord Water
2011-12-16 Deelakkoord Natuur
2011-11-11 Opcenten MRB en tunneltarieven
2011-11-11 Najaarsnota Begroting 2012
2011-11-11 Betrokkenheid PS bij besluitvorming ZSP
2011-09-30 Rekenkameronderzoek Arbeidsmarkt en onderwijs in Zeeland
2011-09-30 Kadernotitie Goederenvervoer
2011-09-30 Herziening Omgevingsplan
2011-07-08 Sturen op afstand
2011-07-08 Bestuursakkoord Rijk IPO UWV en VNG
2011-07-08 Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland
2011-07-08 Programma-indeling begroting 2012-2015
2011-07-08 Rapport Thermphos commissie Mans
2011-06-24 Alternatief Hedwige
2011-06-24 EPZ-overeenkomst
2011-06-24 Voorjaarsnota 2011 Programmabegroting 2012
2011-05-23 Rapport ruimte voor verbeelding
2011-05-23 Interpellatiedebat Jeugdzorg
2011-05-23 Brief Min. Waterdunen gemeente Sluis
2011-05-23 Jaarrekening 2010
2011-04-15 Coalitieprogramma Stuwende krachten 2011
2011-02-04 Uitvoeringsprogramma ZW-Delta
2011-02-04 De OndewijsAgenda en Kerend Tij