Overzicht ingediende moties en amendementen van de VVD-Statenfractie

/Overzicht ingediende moties en amendementen van de VVD-Statenfractie
Overzicht ingediende moties en amendementen van de VVD-Statenfractie2012-07-30T20:39:39+00:00

2016-03-11 amendement Kadernota cultuurbeleid 2017-2020

2014-04-25 Amendement gewijzigd SV verhogen projectbudget voor de Sloeweg

2014-03-14 Motie taakstellende bezuinigingen 2014 en 2015

2014-01-31 Motie Effecten Accijnsverhoging
2013-11-15 Motie aandeelhoudersstrategie Zeeland Seaports
2013-11-01 Motie Tarievenbeleid Westerscheldetunnel
2013-05-31 Amendement reservering ILG-gelden
2012-12-21 VVD-motie behoud Justitieketen (alle partijen)
2012-12-21 Amendement verdeling cultuurbudget CDA PvdA VVD (2)
2012-12-21 VVD-motie Handhaven waarderingssubsidies VVD CDA SGP
2012-09-28 MotieVerantwoording door middel van jaarplannen
2012-09-28 Amendement Neventakken op Omgevingsplan 2012-2018
2012-06-08 Motie Verbetering doorstroming Noord-Zuidverbinding (SGP, CDA, VVD, PvdA) – aangenomen
2012-03-09 Motie Restwarmtebenutting (SGP+VVD) – aangenomen
2012-02-03 Motie Advies aandeelhoudersrol en -strategie Delta N.V. (8 partijen) – aangenomen
2012-02-03 Motie Visie Ziekenhuiszorg (SGP, CDA, VVD) – aangenomen
2011-12-16 Motie Balans in Zwse uitwerking deelakkoord NLG (CDA, VVD, SGP)– aangenomen
2011-12-16 Motie aanpak grensproblematiek (10 partijen) aangenomen
2011-12-03 MotieHelderheid ziekenhuiszorg (SGP CDA VVD) aangenomen
2011-11-11 Amendement Betrokkenheid PS bij besluiten ZSP (SGP, VVD, CU, SP) aangenomen
2011-07-11 Amendement Nieuwe Programma-indeling Kees Bierens (aangenomen)
2011-07-08 Motie Via IPO acceptabele deelakkoorden bewerkstelligen (SGP, PvdA, VVD, CDA) – aangenomen
2011-07-08 Amendement n.a.v. Sturen op afstand (aangenomen)
2011-02-04 Motie Beheerplannen Natura 2000 (SGP, CDA, VVD)