VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 2013

/VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 2013
VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 20132013-01-29T14:36:16+00:00

2013-12-13 Decentralisatie Natuur, afrekening Drenthe en aankoop Rijksgronden
2013-11-15 Roode Vaart
2013-11-15 Marinierskazerne Vlissingen
2013-11-15 Programmabegroting 2014 en Najaarsnota
2013-11-01 Aandeelhoudersstrategie Delta N.V.
2013-11-01 Delta N.V. / Attero N.V.
2013-11-01 Luchthavenbesluit Midden-Zeeland
2013-11-01 Tarievenbeleid Westerscheldetunnel
2013-11-01 Vragen Transitie Jeugdzorg

2013-06-21 Voorjaarsnota 2013
2013-06-21 Oprichting en deelname Rud
2013-06-21 Energie- en Klimaatnota 2013-2015 met Jaarplan 2013.
2013-06-21 Beleidsplan openbaar vervoer 2015-2025
2013-05-31 Jaarrekening 2012
2013-04-19 Mondelinge vraag n.a.v. motie gemeenteraad Vlissingen inzake ADRZ
2013-03-15 Referendumverordening
2013-03-15 Jaarplan Economische Agenda
2013-01-25 Voorstel Land in Zee
2013-01-25 Start- en Kadernota Openbaar Vervoer
2013-01-25 Rekenkamerrapport promotie in de provincie Zeeland
2013-01-25 Rapport Rekenkamer aanbesteding OV-concessies
2013-01-25 Kadernotitie Agenda Leefbaarheid en bevolkingsontwikkeling 2013-2016
2013-01-25 Aandeelhoudersstrategie Delta NV
2012012-17 Brief initiatiefvoorstel aandeelhoudersstrategie Delta
2013-01-25 Initiatiefvoorstel aandeelhoudersstrategie Delta