fbpx

Overloopgebieden

/Overloopgebieden
Overloopgebieden2017-11-22T15:37:51+00:00

In verband met stijging van de waterspiegel, of om bovenstroomse ontwikkelingen op te vangen, moeten soms ruimtemaatregelen genomen worden, zoals het aanwijzen van overloopgebieden. Deze overloopgebieden dienen om in hoogwatersituaties het waterpeil gecontroleerd te verlagen.

  • De VVD wil dat onderzocht wordt hoe natuur kan bijdragen aan waterveiligheid, bijvoorbeeld door als waterbergingsgebied te dienen.
  • De VVD is voorstander van meervoudig ruimtegebruik. Zolang hun functie als overloopgebied gewaarborgd is, kunnen deze kostbare gronden hun functie als bijvoorbeeld landbouwgrond, recreatie- of natuurgebied behouden.
  • De VVD wil geen ruimtelijke reserveringen in de vorm van zoekgebieden (plekken waar dijkversterking zou kunnen gaan plaatsvinden) opleggen. Deze hebben een maximale termijn van 10 jaar terwijl de realisatie van waterveiligheidsprojecten 15-25 jaar kan duren. Zo’n zoekgebied beperkt de ontwikkeling van andere functies van die plek.