Opleiding/cursus

/Opleiding/cursus
Opleiding/cursus2013-06-03T22:54:10+00:00

Masterclass KC Zeeland

 

Het bestuur van de VVD Kamercentrale Zeeland organiseert in 2014 voor de tweede keer een regionale Masterclass voor haar leden. Om onze toekomstige bestuurders en volksvertegenwoordigers op te leiden, start in januari een gevarieerd programma van acht sessies boordevol workshops, trainingen en liberalisme. Deze zijn zowel voor het aanscherpen van de communicatieve vaardigheden als het verdiepen van kennis. Gerenommeerde trainers van de Haya van Somerenstichting en landelijke kopstukken werken mee aan deze Masterclass, waaronder Hans van den Broek, André Bosman en Uri Rosenthal. Daarnaast hebben we een keur van Zeeuwse liberalen die het onderwerp van de avond vanuit hun eigen maatschappelijke functie toelichten.

 

Programma

 

De meeste bijeenkomsten zijn op woensdagavond van 18.30 – 22.00 uur in Dorpshuis Versvliet in ’s-Heer Abtskerke. De data in 2014 zijn (onder voorbehoud) als volgt: Woensdagavond 10-9, 24-9, 8-10, 22-10, 5-11, 19-11 en 3-12 Maandagmiddag 8-12 (locatie Tweede-Kamergebouw in Den Haag en aansluitend het afsluitende Diner) Beoordelings- en Begeleidingscommissie (BBC) De BBC stelt uit alle aanmeldingen de groep deelnemers samen. In de BBC hebben drie ervaren VVD-ers zitting: oud KC-voorzitter en DB-lid waterschap Scheldestromen Willem Ginjaar, Haya-trainer Marjolijn Bergmann en oud-gedeputeerde en oud-burgemeester Jacques Suurmond. Tijdens alle bijeenkomsten wordt u beoordeeld en begeleid door de BBC. Zij stellen na afloop van de Masterclass een eindbeoordeling op en zijn beschikbaar voor tussentijdse feedback en begeleiding: zou krijgt u een goed beeld van uw functioneren en verbeterpunten. Indien u vaker dan 1 keer niet bent geweest, behoudt de BBC zich het recht voor geen eindbeoordeling over u op te stellen en komt u tevens niet in aanmerking voor eventuele doorstroom naar de Topkadertraining.

Voor wie is de Masterclass bedoeld?

 

Actieve leden van KC Zeeland in de leeftijd van 18 – 55 jaar mogen zich aanmelden. Om u in te schrijven stuurt u uw CV, aangevuld met uw (eventuele) functies binnen de VVD en gevolgde cursussen bij de Haya van Somerenstichting. Daarbij voegt u een korte motivatie: waarom wilt u de Masterclass graag volgen en wat maakt u een geschikte deelnemer? Er is plek voor 15 deelnemers; bij overschrijving behoudt het KC bestuur zich het recht voor om te selecteren uit de kandidaten, waarbij de motivatie en de activiteiten van de kandidaten doorslaggevend zullen zijn.

Kosten

 

De Masterclass kost € 325, inclusief koffie/thee, broodjes en het afsluitende Diner.

Aanmelden

 

U kunt zich tot 15 juni aanmelden. Eind juni ontvangt u bericht of u al dan niet bent toegelaten tot de Masterclass. Stuur uw CV en motivatie naar Leon Mol via leonmol@kpnplanet.nl.

Uiteraard kunt u ook bij hem terecht voor nadere informatie.