fbpx

Op weg naar een toekomst- bestendige Sloeweg!

//Op weg naar een toekomst- bestendige Sloeweg!

Op weg naar een toekomst- bestendige Sloeweg!


Bijdrage van Hans van Geesbergen n.a.v. statenvoorstel aangepast ontwerp en dekkingsvoorstel meerkosten Project N62 Sloeweg d.d. 3-7-2015

Voorzitter,

De VVD fractie kijkt terug op een goede gedachtewisseling afgelopen maandag met het college. De VVD fractie spreekt nog eens zijn waardering uit voor de attitude en inzet van Gedeputeerde Staten en zijn adviseurs om het project Sloeweg tot een goed eind te brengen. Het viel niet mee om na de confrontatie met zo’n groot debacle de rug te rechten en te blijven gaan voor die nieuwe Sloeweg. De VVD fractie heeft daaraan graag bijgedragen.

 

De VVD fractie is ook blij dat het college, de staten gehoord, een koers kiest die moet leiden naar een nieuwe Sloeweg waar we over enkele tientallen jaren nog steeds trots op kunnen zijn. Voor ons is dat een Sloeweg die meerdere generaties mee kan. De aanbeveling van Necker van Naem om met dit project positivisme uit te stralen en verbinding met onze omgeving te zoeken neemt onze fractie graag over.

De oplossing die het college nu kiest is een praktische en biedt een goede mogelijkheid om te doen wat nodig is en nog even te wachten met het onderdeel waarvan wij zeggen dat het een betere kans moet krijgen, namelijk de aansluiting met de Bernhardweg. Het nieuwe dictum is wat ons betreft duidelijk.

 

Voorzitter, in de brief van het college staat ook een passage over ambtelijke signalen vanuit het ministerie van I&M. Om een goed gevoel te houden wil de VVD fractie het college uitnodigen om die signalen nader te duiden zodat wij een bevestiging kunnen krijgen van hetgeen wij vermoeden, namelijk dat dit ministerie ook zekerheid wil dat we langer plezier hebben van de Sloeweg dan 15 tot 20 jaar en dat het ministerie alleen een Sloeweg willen overnemen die de VVD fractie voor zich ziet, een met een ongelijkvloerse kruising Sloeweg/Bernhardweg en met een vierbaans Bernhardweg-west.
Want ook dat weggedeelte moet wat de VVD-fractie betreft onder de nadere afweging vallen zoals bedoeld in punt 5 van het nieuwe dictum.

Tenslotte voorzitter een opmerking over de afschrijvingstermijn van 15 jaar. Voor onze fractie mag die termijn worden opgehoogd als dit nodig is om de Sloeweg toekomstbestendig uit te voeren.

 

Hans van Geesbergen
namens de VVD-fractie                                          

 

 

Door |2017-03-02T14:41:26+00:0005-07-2015|

About the Author: