fbpx

Op naar een nieuw provinciaal verkeer- en vervoersplan!

//Op naar een nieuw provinciaal verkeer- en vervoersplan!

Op naar een nieuw provinciaal verkeer- en vervoersplan!

Bijdrage van Hans van Geesbergen n.a.v. statenvoorstel Kadernota Prov. Verkeer- en Vervoersplan d.d. 13-2-2015

 

Voorzitter,

 

De VVD fractie is blij dat zij in de vergadering van de commissie Economie en Mobiliteit van 19 januari aan Gedeputeerde Staten heeft gevraagd om vóór de behandeling van de kadernota Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan Zeeland in Provinciale Staten vandaag een reactie op de uitgebrachte adviezen van de PCO, het POVV en het ROVZ aan ons toe te zenden.

De reactie van Gedeputeerde Staten,, in het bijzonder de uitleg en toelichting op diverse onderdelen van de kadernota, had wat de VVD fractie betreft van meet af aan deel uit mogen maken van de kadernota. Maar goed, de kadernota én de reactie op de adviezen vormen voor de VVD fractie een voldoende basis om verder te werken aan een nieuw beleidsplan.

 

Hoe nieuw zal het nieuwe beleidsplan zijn?

Gedeputeerde Staten nemen afscheid van vertrouwde begrippen als gebiedsprofielen en hoefijzerbeleid als sturende elementen zonder overigens de positieve kanten van die elementen overboord te gooien.

Nieuw is de drietrapsraket: visie tot 2028, beleidsprogramma (4 jaar) en jaarprogramma, waarmee wordt aangesloten bij Zeeland 2040. Prima wat onze fractie betreft.

 

In de kadernota ontbreken klassieke kaders, maar de nota geeft wel keuzes waar we het wel of niet eens over mogen zijn. De VVD fractie is het met die keuzes eens.

 

Het onderdeel Openbaar Vervoer komt in de kadernota ook aan bod. De VVD fractie heeft eerder ingestemd met het beleidsplan Openbaar Vervoer 2015-2025. Per 1 maart gaat de nieuwe concessie in werking. Er is mobiliteitsgarantie beloofd.

Op dit moment is het nog niet voldoende duidelijk wat mobiliteitsgarantie precies inhoudt en met welke middelen deze garantie wordt geboden. In de bebouwde kom van een stad gelden weer andere regels dan in het buitengebied. Ik weet dat gedeputeerde van Heukelom momenteel de provincie doorgaat om hierover duidelijkheid te geven. Voor de VVD fractie is mobiliteitsgarantie een cruciaal onderdeel van het nieuwe OV beleid.

 

Wij stellen het daarom als VVD fractie zeer op prijs als we via de commissie Economie & Mobiliteit op de hoogte worden gehouden van de werking van met name het Flexnet, aangezien wij als provincie een reputatie hebben te verliezen als het alternatief voor de lege bussen niet blijkt te werken.

 

Voorzitter, de VVD fractie gaat akkoord met het vaststellen van deze kadernota en ziet uit naar het voorgestelde nieuwe beleid.

 

Hans van Geesbergen

Namens de VVD-fractie

Door |2017-03-02T14:41:28+00:0014-02-2015|

About the Author: