Nieuws

/Nieuws/

Open Dag VVD-Statenfractie Zeeland 2016

Wat een succesvolle en nuttige dag! Op 25 juni bezochten meer dan 40 VVD- en niet-VVD-leden de open dag op de Abdij in Middelburg. We kwamen tijd te kort om over onderwerpen zoals de kustbebouwing, wegen, onderwijs en werkgelegenheid te discussiëren. Een extra reden om elkaar vaker te treffen voor discussies. […]

Door | 2017-03-02T14:39:34+00:00 04-08-2016|

MOBILITEITSPLAN ZEELAND

Het wegencategoriseringplan moet in afstemming met de wegbeheerders nog realistisch en haalbaar worden gemaakt   Bijdrage van Hans van Geesbergen n.a.v. statenvoorstel  Mobiliteitsplan Zeeland […]

Door | 2017-03-02T14:41:23+00:00 19-07-2016|

Integraal beleid voor provinciale deelnemingen is een stap voorwaarts, maar maatwerk blijft nodig

Bijdrage van Tobias van Gent n.a.v. Statenvoorstel Beleidsnota verbonden partijen Zeeland 15 juli 2016  (I.v.m. zijn afwezigheid uitgesproken door Hans van Geesbergen)   Voorzitter, collega’s, dames en heren, Voorzitter, wij zijn zeer content dat de aanbeveling van de rekenkamer, om te komen tot toetsingskader voor het provinciale beleid ten aanzien van verbonden partijen, met deze nota [...]

Door | 2017-03-02T14:39:35+00:00 18-07-2016|