fbpx

Natuurvisie Zeeland

//Natuurvisie Zeeland

Natuurvisie Zeeland

Bijdrage Nicole Heerkens Statenvergadering 16 december 2016

Voorzitter,

 

De Natuurvisie. Deze visie is een perfecte vertaling van de kaders waarmee we zes maanden geleden hebben ingestemd. Alles wat ik nu over deze visie zeg is een herhaling van wat wij zes maanden geleden bij het vaststellen van de kaders hebben besproken. Ik ben graag zuinig met uw en onze tijd, dus ik zal niet alles herhalen. Twee zaken vragen zeker nog de aandacht. Efficiënt beheer van natuur en de registratie van faunaschade.

 

 

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat de rekening voor het beheer van natuur niet onnodig bij de belastingbetaler wordt neergelegd. De VVD fractie vindt dat natuurbeheer zo efficiënt en effectief mogelijk moet. Er zijn voorbeelden in andere provincies van samenwerking door terreinbeheerders op het gebied van huisvesting, het gebruik of de inkoop van materieel en de inzet van personeel waarbij miljoenen bespaard worden. Waarom kan dat niet in Zeeland? Laten we daar niet veel kansen liggen? Hoe gaat de gedeputeerde ervoor zorgen dat ook wij deze kansen pakken?

 

 

Voorzitter. We hebben het er vaker over gehad. De registratie van faunaschade. Volgend jaar wordt het faunabeleid vastgesteld. Dan bepalen we welke maatregelen er genomen worden om schade door bijvoorbeeld ganzen, damherten en vossen te voorkomen. Er kunnen alleen juiste maatregelen worden genomen als de schade goed geregistreerd is. Maar ik heb geconstateerd dat er zelfs bij ps en commissieleden onduidelijkheid is. Voorzitter, het is duidelijk, iedereen kan wildschade melden via www.faunaschade.nl. Fijn dat wij dit nu weten. Maar hoe gaat de gedeputeerde ervoor zorgen dat degenen die schade hebben dit óók weten èn begrijpen wat het belang is van schaderegistratie? Want alleen als dit landelijke meldpunt expliciet aandacht krijgt kunnen wij volgend jaar een goede afweging maken voor faunabeheer.

 

Door |2017-03-02T14:39:32+00:0016-12-2016|

About the Author: