fbpx

Natuur

/Natuur
Natuur2017-11-22T15:18:33+00:00

De zorg voor natuur, ecologie en klimaat ligt primair bij Rijk, provincies en gemeenten. Het Waterschap moet bij de uitvoering van haar kerntaken aandacht hebben voor de impact op het milieu. De VVD wil daarom een goede afstemming tussen alle betrokken overheden en een op elkaar afgestemde aanpak van de zogenaamde blauwe en groene taken.
Op dit moment zijn er nog diverse organisaties in de provincie actief op het gebied van natuurbeheer. De VVD wil dat uit efficiency overwegingen dit beheer op termijn door één instantie wordt uitgevoerd. Bestaande natuurgebieden moeten in principe open zijn voor publiek. Zo zouden bijvoorbeeld de werkwegen langs de Scheldes zo veel mogelijk toegankelijk moeten worden gemaakt voor fietsers en wandelaars.
De overlast voor de landbouw door beschermde diersoorten moet worden tegengegaan.