fbpx

Mondelinge vraag aan Gedeputeerde Staten n.a.v. motie Gemeenteraad Vlissingen inzake ADRZ

//Mondelinge vraag aan Gedeputeerde Staten n.a.v. motie Gemeenteraad Vlissingen inzake ADRZ

Mondelinge vraag aan Gedeputeerde Staten n.a.v. motie Gemeenteraad Vlissingen inzake ADRZ

De VVD hecht aan goede ziekenhuiszorg op Walcheren!

 

Voorzitter,

 

Ziekenhuiszorg, een dossier wat ons bezighoudt!

 

Ook de VVD hecht aan goede ziekenhuiszorg op Walcheren maar de VVD fractie vindt ook dat de raad van bestuur van ADRZ aan zet is voor een goede ziekenhuis voorziening op Walcheren en eindelijk eens invulling geeft aan haar belofte op dit punt. Het is goed om te vernemen dat Zorgsaam Zeeuws Vlaanderen de bereidheid heeft getoond om hierbij ondersteuning te verlenen.

 

Dit was ter inleiding en dat brengt mij dan bij de motie die door de gemeenteraad van Vlissingen unaniem is aangenomen waarin opgeroepen wordt om samen met Middelburg, Veere en de Provincie Zeeland te onderzoeken welke mogelijkheden er voor deze vier overheidsorganisaties zijn om het behoud van goede ziekenzorg op Walcheren, inclusief een adequate ziekenhuisvoorziening te ondersteunen, te realiseren met het ADRZ of een andere partij.

 

De VVD fractie heeft de volgende vraag voortvloeiend uit de motie waaraan ik net refereerde.

 

De fractie van de VVD wil graag vernemen van de verantwoordelijke gedeputeerde wat GS met deze motie gaat doen en dan voornamelijk de oproep om samen de mogelijkheden te onderzoeken. Hoe ziet u dat? En welke rol neemt u hierin aan?

 

19-4-2013

Jack Werkman

 

Namens de VVD-fractie Provinciale Staten Zeeland
Door |2017-03-02T14:41:36+00:0019-04-2013|

About the Author: