Mijn 1e halfjaar als gedeputeerde

/Mijn 1e halfjaar als gedeputeerde
Mijn 1e halfjaar als gedeputeerde2013-07-31T14:23:16+00:00

Carla Schönknecht

Een impressie van  mijn eerste halfjaar als VVD gedeputeerde in de Provincie Zeeland.

De aanleiding was triest en plotseling. Onze VVD gedeputeerde Sjoerd Heijning overleed vorig jaar december  onverwacht. Na een paar weken van schrik en bezinning hebben we als fractie zo goed en zo kwaad als dat gaat de draad weer opgepakt en ben ik door de fractie voorgedragen als gedeputeerde en op 25 januari door Provinciale Staten benoemd.

En dan spring je op een rijdende trein want er was in de eerste helft van deze collegeperiode al een groot deel van het collegeprogramma in gang gezet en deels uitgevoerd. Een belangrijk besluit was de reorganisatie van de provinciale organisatie.

In het “bedrijf” Provincie Zeeland zijn ingrijpende veranderingen doorgevoerd.
Een gewijzigde organisatiestructuur, een afslanking door het vertrek van een kleine 200 medewerkers, een verhuizing, (alle werkzaamheden zijn nu in het abdijcomplex geconcentreerd) nieuwe functies en voor heel veel medewerkers een andere functie. Een nieuwe directie en de wijzigingen in het college van gedeputeerde staten door het vertrek van Commissaris van de Koningin Karla Peijs en het overlijden van Sjoerd kwamen daar nog bij.

In de portefeuilleverdeling is niets gewijzigd. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de portefeuilles ruimtelijke ontwikkeling, woonbeleid, omgevingsplan, water & natuur, havens, recreatie en toerisme, promotie en communicatie en tevens 1e waarnemend Commissaris van de Koning.

Deze eerste periode stond vooral in het teken van kennismaken. Met de collega’s en de medewerkers, de dossiers en met alle extern betrokkenen. Maar ook kennismaken met de functie gedeputeerde. Het betekent een volle agenda, veel leeswerk, veel overleg en iedere week veel besluiten nemen en natuurlijk de voorbereiding en het bijwonen van de vergaderingen van Gedeputeerde Staten, de Statencommissie en die van Provinciale Staten..

De representatieve kant van deze functie biedt veel afwisseling en interessante ontmoetingen. Dat kan variëren van een bezoek aan een fruitteeltbedrijf tot het uitreiken van een beker, het in ontvangst nemen van een boek, het bijwonen van een evenement of het openen van een afgerond project.

In de tweede helft van deze collegeperiode staan we nog voor belangrijke beslissingen, om er maar eens een paar te noemen: de gevolgen van de(nieuwe) bezuinigingen, hoe zien we de bestuurlijke vernieuwing voor Zeeland, de decentralisatie-opgaven en onze ambities uit het collegeprogramma.

Kortom voldoende uitdagingen en kansen om ons liberale gedachtengoed  uit te dragen en daar wil ik me graag enthousiast voor inzetten.

Carla Schönknecht