Luchthavenbesluit Midden-Zeeland

//Luchthavenbesluit Midden-Zeeland

Luchthavenbesluit Midden-Zeeland

Bijdrage n.a.v. statenvoorstel Luchthavenbesluit Midden-Zeeland d.d. 1-11-2013

 

 

Voorzitter,

De VVD-fractie is van mening dat het Statenvoorstel Luchthavenbesluit dat nu voorligt, met de nodige zorgvuldigheid is voorbereid. Een belangrijk gegeven voor mijn fractie is dat over het voorstel positief is geadviseerd door de Commissie Regionaal Overleg (luchthaven Midden-Zeeland), waarin ook de omwonenden zijn vertegenwoordigd. Het voorstel voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en het is niet in strijd met het Omgevingsplan.

 

Met het besluit neemt het aantal vliegbewegingen slechts gering toe en blijft het vliegveld gebruikt worden door toestellen die niet zwaarder zijn dan 6.000 kg. De geluidsoverlast neemt dus, dat valt daaruit af te leiden, niet of nauwelijks toe.

 

Het voorstel voorziet in de aanleg van een harde baan, iets wat al jaren nodig is. Een harde baan bevordert de veiligheid, ook voor de omgeving.

 

Een punt van extra aandacht was de afgelopen weken het verleggen van de vluchtroutes, die in het voorstel zijn opgenomen. Die aandacht was er bij ons naar aanleiding van berichten van bewoners van Oranjeplaat. Het signaal was dat omwonenden meer overlast zullen ondervinden van de nu voorgestelde vliegroutes in vergelijking met de nu gebruikte vliegroutes. Er is ook voorgesteld om de baan anders te leggen dan in de vergunningaanvraag is opgenomen.

 

We hebben ons er nog over laten adviseren en zijn tot de conclusie gekomen dat hoe de baan ook gelegd wordt en welke vliegroutes ook worden gekozen, er altijd omwonenden zijn die hinder zullen kunnen ondervinden. Dat woongebied en vliegveld in elkaars nabijheid liggen, is er inherent aan.

 

De VVD-fractie steunt het voorstel. We doen dat in het besef dat de harde baan er voor lange tijd zal liggen. Die baan ligt in beton gegoten. Voor de vliegroutes geldt dat echter niet. Die zijn veranderbaar indien in de praktijk en in de toekomst daartoe aanleiding zou mogen ontstaan.

Dank u wel, voorzitter

 

Drs. R. (René) Ruissen

Namens de VVD-fractie

 

 

Door | 2017-03-02T14:41:34+00:00 02-11-2013|

About the Author: