fbpx

Landbouw

/Landbouw
Landbouw2017-11-22T16:47:03+00:00

De VVD spant zich in voor een krachtige agrarische sector. Onnodige regelgeving en procedures moeten worden afgebouwd om de Zeeuwse landbouw ruimte te geven voor innovatie en groei. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van de Rijksoverheid, die tot doel heeft om de neerslag van stikstof terug te dringen, mag in ieder geval niet leiden tot beperking of het ‘op slot gaan’ van deze sector in het bijzonder en de Zeeuwse economie in het algemeen. De overlast voor de landbouw door beschermde diersoorten moet worden tegengegaan.
Zie ook Waterkwaliteit, Deltaprogramma, Overloopgebieden.