fbpx

Kunst en Cultuur

/Kunst en Cultuur
Kunst en Cultuur2017-11-22T15:17:05+00:00

Het economische en culturele voorzieningenaanbod in de Zeeuwse binnensteden is van grote betekenis voor zowel de leefbaarheid als de aantrekkingskracht van onze provincie.
De VVD wil meer ruimte voor cultureel ondernemerschap. In aanvulling hierop moet echter wel de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed door Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en het ondersteunen van bovenregionale evenementen, tot de kerntaken van de provinciale overheid worden gerekend. Nagestreefd dient te worden dat in het cultuurbeleid zoveel mogelijk verbindingen worden gemaakt met economie (recreatie), vestigingsbeleid, leefbaarheid en landschap. De VVD wil de provinciale waarderingssubsidies voor vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het gebied van cultuurhistorie behouden.