Kenniseconomie

/Kenniseconomie
Kenniseconomie 2017-11-22T15:14:58+00:00

Het belang van de kenniseconomie zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. De VVD ziet veel waarde in de koppeling van het MKB met de Zeeuwse kennisinstituten. De nieuwe Kenniswerkplaats Zeeland (de fusie tussen de ZB en Scoop) moet tijd krijgen om zich te bewijzen. In de zomer van 2016 moet de nieuwe organisatie worden geëvalueerd, waarbij de VVD er veel belang aan hecht dat de Kenniswerkplaats Zeeland in staat is gebleken om meer opdrachten uit de markt halen. Daarnaast moet de wetenschappelijke functie, die niet alleen voor het hoger onderwijs belangrijk is, alsmede de steunfunctie voor de andere Zeeuwse bibliotheken, zo veel mogelijk op peil blijven.
De VVD vindt dat het Waterschap bij uitstek de waterautoriteit is. Het is dé plek waar alle kennis is geconcentreerd, die met een slagvaardige organisatie kan inspelen op calamiteiten en zijn werkzaamheden efficiënt kan uitvoeren.
Door goed samen te werken, kunnen we onze doelen nog beter bereiken. Zowel beleidsinhoudelijk als in bestuurlijk opzicht wil de VVD onderzoeken waar die samenwerking beter en effectiever kan.