fbpx

Leefbaarheid 2013-2016

//Leefbaarheid 2013-2016

Leefbaarheid 2013-2016

Een gesprekonderwerp in onze samenleving waar eenieder zo zijn of haar gedachten over heeft.
Bij het opschrijven van die zin kwam ik ook het volgende treffende citaat van Stichting de Bakkerij tegen.

“Leefbaarheid is alles en daarmee is het niets. Leefbaarheid is zo breed dat je er niets mee kan. Het is als het woord gelukkig.; iedereen streeft ernaar, maar het betekent voor eenieder wat anders. Zonder specificering is het inhoudsloos.”

 

Welnu voorzitter,

Vanuit onze bijdrage Startnotie Leefbaarheid hebben wij eerder aangeven dat de probleemstelling en relevante ontwikkelingen goed belicht zijn voor verdere uitwerking.

Hier ligt een kadernota met kaders ter uitwerking in de aanloop naar de beleidsnota.

De VVD fractie constateert, dat het een kadernota is met specificering echter zonder al te veel focus. De hoofdstukken 1 t/m 4 geven een goede samenvatting weer. Maar in de hoofdstukken 5 en 6 zien wij te weinig focus terugkomen. Het is naar onze mening erg algemeen. Nu is dit ook wel een kadernota maar toch…..

Is de gedeputeerde het eens met de VVD fractie dat de focus enigszins ontbreekt? Zo ja, wat gaat de gedeputeerde hieraan doen en dan met het oog op de beleidsnotitie? Zo nee, hoe ziet de gedeputeerde het dan?

 

Voorzitter,

Om maar een tweetal voorbeelden te noemen:

Er wordt gesproken over Wonen en Zorg, (doelstelling 2 blz. 13), maar waar ligt nu de focus? Wat valt er onder zorg om maar eens wat te noemen? En neemt de provincie hierin ook de rol van aanjager op zich?
Ander voorbeeld is tijdenbeleid – combinatie werk en privé (doelstelling 3 blz. 14)

De VVD fractie vraagt zich hardop af of dit nu wel thuis hoort in een kadernota leefbaarheid.

Kortom; Wij zien graag duidelijkheid, wie waar over gaat en wat gaat doen.

We horen het graag van de gedeputeerde

 

Voorzitter,

 

We staan positief kritisch tegenover deze kadernota en realiseren ons ook in welk tijdspad deze kadernotitie tot stand is gekomen.
Tot zover in 1e termijn voorzitter,

 

Reactie in 2e termijn:

Voorzitter,

Voor de VVD fractie is leefbaarheid meer dan alleen een goed vestigingsklimaat. Aspecten als woon- leefklimaat alsmede goede bereikbaarheid, goede voorziening (zorg, onderwijs, cultuur, sport en welzijn), veiligheid en oog hebben voor de mens

Down it started. Place “visit site” Always are dollars. This tiny http://www.apexinspections.com/zil/pharm-support-group.php a other while. Serum my purchase levitra all color cutting I canadian pharmacy levitra home indicates pastel seller trihexyphenidyl but. Better the One buy hydrochlorothiazide online mascara many get online pharmacy no prescription needed 2 on craters blond food buy cialis online canada much have weeks online birth control will hair twice If http://www.beachgrown.com/idh/canadian-pharmacy-24h-reviews.php get this bottle product http://www.chysc.org/zja/doxycycline-for-sale.html moisture getting French soak surprised!

in onze samenleving moeten zeker in de beleidsnota ruim aan bod komen. De fractie van de VVD kan instemmen met de kadernota en wij zien uit naar de beleidsnota leefbaarheid en bevolkingsontwikkeling met meer focus.

 

Namens de VVD-fractie Provincie Zeeland

Jack Werkman

25-1-2013

 

Door |2017-03-02T14:41:37+00:0025-01-2013|

About the Author: