fbpx

Internationale context

/Internationale context
Internationale context2018-03-02T10:45:17+00:00

Het is voor Zeeland van groot belang om haar blik naar buiten te richten. Met haar buurprovincies, de Nederlandse overheid, Vlaanderen en Europa moet meer en intensiever worden samengewerkt. Dit moet echter wel vooral op inhoudelijke onderwerpen plaatsvinden. Ook dienen hierbij de verschillende Zeeuwse partijen en instanties zo veel mogelijk eensgezind te opereren waarbij de Zeeuwse toekomstvisie en prioriteiten leidend zijn.
Duurzame en innovatieve oplossingen in de watertechnologie, in de afvalwaterzuivering en in de bescherming tegen overstromingsgevaar kunnen een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken in andere landen. De kennis, die Nederland Waterland vergaart, is een prachtig exportproduct voor kennisinstellingen en bedrijfsleven. Bring in the Dutch!