fbpx

Integraal beleid voor provinciale deelnemingen is een stap voorwaarts, maar maatwerk blijft nodig

//Integraal beleid voor provinciale deelnemingen is een stap voorwaarts, maar maatwerk blijft nodig

Integraal beleid voor provinciale deelnemingen is een stap voorwaarts, maar maatwerk blijft nodig

Bijdrage van Tobias van Gent n.a.v. Statenvoorstel Beleidsnota verbonden partijen Zeeland 15 juli 2016  (I.v.m. zijn afwezigheid uitgesproken door Hans van Geesbergen)
 

Voorzitter, collega’s, dames en heren,

Voorzitter, wij zijn zeer content dat de aanbeveling van de rekenkamer, om te komen tot toetsingskader voor het provinciale beleid ten aanzien van verbonden partijen, met deze nota wordt opgevolgd.

De VVD vindt het een prima voorstel en ondersteunt de hierin beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden. Wij willen hierbij onder andere noemen de bijzondere aandacht die erin gegeven wordt aan de actieve rol van de Provincie bij het investerings- en benoemingsbeleid in deelnemingen. Wij sluiten ons ook volledig aan bij het beginsel, zoals verwoord in deze nota, dat de vraag of een maatschappelijk belang ook een publiek belang zou moeten zijn, per definitie een politieke keuze is en daarom voorbehouden is aan de Provinciale Staten. De aanpassing van de nota na de commissievergadering, door het schrappen van de passage die hierover onduidelijkheid zou kunnen scheppen, is dan ook op zijn plaats.

 

Tot slot, voorzitter, zoals gezegd is de VVD heel blij dat er nu een integraal beleid voor verbonden partijen tot stand is gekomen. Dat neemt echter niet de noodzaak weg voor maatwerk. De VVD blijft voorstander voor de ontwikkeling van een aparte aandeelhouderstrategie voor elke grote deelneming. Gelukkig zijn we wat dat betreft goed op weg, want in de afgelopen tijd zijn er een aantal van deze opgesteld, maar deze zullen actueel gehouden moeten worden.

 

Namens de VVD-fractie

Tobias van Gent

datum 15-07-2016

Door |2017-03-02T14:39:35+00:0018-07-2016|

About the Author: