fbpx

Innovatie

/Innovatie
Innovatie2017-11-22T16:43:03+00:00

De industrie is één van de grootste werkgevers in Zeeland, maar bevindt zich op dit moment in een overgangsfase waarbij de ‘oude’ energie-intensieve productie plaatsmaakt voor ‘nieuwe’ vormen van bedrijvigheid, gebaseerd op bijvoorbeeld de biobased economy of op andere vormen van hoogwaardige technologische innovaties. De provincie dient op deze transitie in te spelen.
De VVD ziet veel waarde in de koppeling van het MKB met de Zeeuwse kennisinstituten.
Innovatieve (duurzame) concepten kunnen de effectiviteit en efficiency van veiligheid en waterbeheer vergroten. Waterschappen werken samen om innovatieve technieken verder door te ontwikkelen. Ook samenwerking met andere overheden, bedrijfsleven en kenniscentra vormt de sleutel tot succes. Strikte naleving van wetten en procedures houdt soms innovatie tegen. Minder bureaucratie en ruimte voor maatwerk in regelgeving bevorderen naar onze mening duurzame en innovatieve oplossingen.
Zie ook Waterketen.