fbpx

Voorstel D66 voor raadpleging Zeeuwse bevolking is geen goed plan

//Voorstel D66 voor raadpleging Zeeuwse bevolking is geen goed plan

Voorstel D66 voor raadpleging Zeeuwse bevolking is geen goed plan

Bijdrage n.a.v. Initiatiefvoorstel D66 voor raadpleging Zeeuwse bevolking

Voorzitter, collega’s,

 

Het mag bekend worden verondersteld dat de VVD in z’n algemeenheid geen voorstander is van het houden van referenda. En niét omdat zij maar één keer in de 4 jaar de stem van het volk zou willen horen, maar wél omdat zij vindt dat beslissingen over welk onderwerp dan ook, in principe na een integrale (niet zelden ook lastige) afweging van alle argumenten pro en contra van de gekozen en verantwoordelijke volksvertegenwoordigers tot stand horen te komen.

 

Voorafgaande aan die besluitvorming zijn er in de ogen van de VVD voldoende mogelijkheden tot overleg, opiniepeiling en inspraak via de gewone kanalen van raadpleging en beïnvloeding, waar de VVD voor open staat en ook serieus mee omgaat. Daarvoor zijn geen kostbare referenda nodig, zo vinden wij.

 

De VVD gaat in haar stellingname tegen zo’n referendum echter niet zover dat zij anderen ervan wil weerhouden  zo’n referendum te kunnen houden, als daarvoor op enig moment een meerderheid in deze Staten aanwezig zou zijn.

Daarom heeft de VVD vorig jaar ook meegewerkt aan de totstandkoming van de referendumverordening, het juridisch instrumentarium ofwel het gereedschap, om zo’n volksraadpleging te kunnen houden.

We hebben daar voor alle duidelijkheid bij aangegeven dat initiatiefnemers niet op onze steun mogen rekenen als een voorstel tot het houden van een referendum aan de orde zou komen. Die toezegging doen we vandaag graag gestand. En daar zou ik het dan ook nu bij kunnen laten, ware het niet dat onze fractie toch behoefte heeft een inhoudelijke reactie op het initiatiefvoorstel van D66  te geven.

 

De VVD-fractie vraagt zich af of het voorstel wel een echt referendum behelst. Het voorstel is in onze ogen vrij vaag en een concrete aanleiding c.q. specifiek doel hebben wij ook niet kunnen ontdekken. Wij kunnen ons daarom niet aan de indruk onttrekken dat het houden van een referendum een doel op zich is geworden voor D66 en niet wordt ingezet als een middel om gemotiveerd het volk te kunnen raadplegen over een actueel en helder omschreven onderwerp ten aanzien waarvan de provincie bevoegd gezag is.

Grote vraagtekens zetten wij ook bij de praktische haalbaarheid in de tijd, gelet op het vele  voorbereidende werk, inclusief nadere besluitvorming van ons, dat nog voor de verkiezingsdatum van 18 maart volgend jaar zou moeten worden verricht.

 

Om een lang verhaal kort te maken: naast bezwaren van meer algemene aard tegen het houden van een referendum kan het voorstel in deze vorm de toets der kritiek van de VVD ook niet doorstaan als het om de specifieke inhoud gaat.

 

Namens de VVD-fractie

Kees Bierens

31-10-2014

Door |2017-03-02T14:41:29+00:0006-11-2014|

About the Author: