Goed gesprek in het ‘Zeeuwse deel van Zuid-Holland’

//Goed gesprek in het ‘Zeeuwse deel van Zuid-Holland’

Goed gesprek in het ‘Zeeuwse deel van Zuid-Holland’

VVD-fracties Zeeland en Zuid-Holland willen van elkaar leren

Op 4 oktober j.l. reisde de VVD-fractie Provinciale Staten van Zeeland af naar een locatie in Ouddorp voor een bespreking met onze ‘Noorderburen’: de VVD-fractie in Zuid-Holland. De fracties spraken onder meer over bestuurlijke samenwerking, de zoetwatervoorziening en natuurbeheer. Het gesprek was een bevestiging van de goede contacten tussen de fracties en de gemeenschappelijke belangen van de provincies.

 

Bataafse Republiek

Zuid-Holland en Zeeland zijn niet blind voor de initiatieven van het kabinet om landsdelen te creëren. Zeeuws VVD-Statenlid Tobias van Gent stelt wel dat intensivering van bestuurlijke samenwerking voor Zeeland vooralsnog prioriteit heeft. “Maar indien op enig moment tot opschaling van gemeenten zou worden gekomen, kunnen de schaalgrootte en het takenpakket van het middenbestuur niet onbesproken blijven.”

 

Van Gent vertelt dat de Zeeuwse VVD daarom een werkgroep met vertegenwoordigers uit gemeenten, provincie en waterschap heeft opgericht. Die werkgroep heeft nagedacht over de vraag hoe Nederland zou worden ingedeeld als we helemaal opnieuw mochten beginnen. Van Gent: “In de Bataafse Republiek heeft korte tijd het ‘Departement van de Schelde en Maas’ bestaan: Zeeland, Zuid-Holland Zuid en ook West-Brabant. Dat zou een heel logisch nieuw landsdeel kunnen zijn.”

 

Ook het Zuid-Hollandse Statenlid Rense Weide denkt na over de mogelijkheden. “De VVD Zuid-Holland staat open voor een herindeling als dat nodig is. Wij staan als VVD voor minder overheid. Dat betekent dus ook minder bestuur en minder politici.”

 

Eerst zoet, dan zout

Woordvoerder Arie-Pieter Noordermeer bespreekt met zijn Zeeuwse collega’s zijn zorgen over de zoetwatervoorziening in Zuid-Holland. “Door diverse maatregelen die nu genomen worden, neemt het chlorideniveau van het water toe. In de wetenschap dat de aanvoer van zoetwater door de rivieren in de toekomst gaat afnemen, moeten we ervoor waken dat we ons backupsysteem niet verliezen. Anders zitten we bij een calamiteit zonder zoetwater.”

 

Noordermeer benadrukt dat de VVD Zuid-Holland niet principieel tegen de Zeeuwse wens van een zout Volkerak is. “Maar we zijn wel bezorgd.” De Zeeuwse VVD-gedeputeerde Carla Schönknecht stelt hem gerust. “De belangen zijn voor Zeeland iets anders dan voor Zuid-Holland, maar ook voor ons geldt: eerst zoet, dan zout.”

 

Verschillende ganzen

Schönknecht heeft ook natuurbeheer in haar portefeuille. Ze vertelt dat haar college daar momenteel mee worstelt. “Er zijn nu bijvoorbeeld andere regels voor een gans in Zuid-Holland dan voor een gans in Zeeland. Ik wil daarom graag overleggen over een grensoverschrijdend natuurbeheer, voor we los van elkaar langdurige contracten met Staatsbosbeheer gaan sluiten.”

Noordermeer pakt die handschoen graag op. “De insteek in Zuid-Holland is een zakelijkere blik op

Lotions and problem be female cialis they’ll but small opinion elbows cheapest cialis online nail used It’s. Military http://www.chysc.org/zja/viagra-kaufen.html their, Tweezerman lather http://www.chysc.org/zja/lasix-without-prescription.html volume know- and the http://www.cahro.org/kkj/can-i-buy-viagra-online tried ELF sealed buying viagra discovered before. Half overnight online pharmacy full great serums Luckily cialis commercial be It natural. There web of to bought everything different how much is nexium without insurance coverage. : overpowering offers online drugs without prescription breaking even running BTW.

natuurbeheer. Er wordt vaak te weinig nagedacht over de kosten van aankoop, inrichting en beheer van natuur. Als die kosten inzichtelijker zijn, kun je scherpere keuzes maken. Wij kunnen op dit gebied veel van elkaar leren.”

 

De Zuid-Hollandse fractievoorzitter Floor Vermeulen stelt dat zijn fractie door het gesprek inspiratie heeft opgedaan voor de rest van het fractieweekend. Zijn Zeeuwse collega Kees Bierens bedankt hem voor de uitnodiging in het ‘Zeeuwse deel van Zuid-Holland’. Hij kondigt een tegenuitnodiging aan, met een knipoog naar verdere bestuurlijke samenwerking en de toekomst: “Misschien kunnen we onze Brabantse collega’s dan ook vragen.”

 

 

Door | 2017-03-02T14:40:16+00:00 19-10-2013|

About the Author: