Gedeputeerde Staten vragen ons om in te stemmen met een eenmalige bijdrage in de vorm van een agiostorting van ruim 900.000 euro waarmee het negatief eigen vermogen van de Westerschelde Ferry BV wordt opgepimpt. Bij de oprichting van de WSF was een jaarlijks tekort van 300.000 voorzien, schrijven GS. Het kunnen zien aan komen van deze verliezen strekt onze fractie echt niet tot troost voorzitter.

De VVD fractie is een beetje gefrustreerd over de gang van zaken bij de WSF. We hebben het gevoel dat er constant achter de feiten wordt aangelopen. Daar wil ik mijn teleurstelling over uitspreken. De VVD fractie heeft op 4 november 2016, toen we de toekomstverkenning bespraken, een amendement ingediend dat is aangenomen. Een belangrijk onderdeel van dit amendement was om te bezien of het veer aantrekkelijker kan worden gemaakt voor de toerist. In de krant las ik later verhalen over broodjes kroket en muziek aan boord. Dat hebben wij nooit zo bedoeld.

Wat we wel bedoelden is of het veer onderdeel kan worden van een totaal pakket aan activiteiten dat op een bepaalde dag wordt aangeboden. Ga vooral praten met de toeristische sector was ons advies. Sinds november 2016 is het stil. Ja, per 1 mei wordt er een nieuw betaalsysteem ingevoerd als vervanger van de ov chipkaart. Ik heb niets tegen een nieuw betaalsysteem, maar voor de recreant en toerist is er weer niets geregeld. “ Dat gaan we nu uitzoeken” klinkt het als je er naar vraagt. Weer achter de feiten aanlopen. Tot nu is er niets met het amendement gebeurd. Althans niet zichtbaar voor ons. De inzet zou moeten zijn: hoe kunnen we de recreant en toerist enthousiast maken voor een “dagje uit” hetzij aan de ene kant van de Westerschelde hetzij aan de andere kant en met het fietsvoetveer als verbindende attractie

We gaan nu ruim 9 ton bijstorten. De vaste passagiers zullen het financiële beeld niet positief gaan bijstellen. Het zal dus van het toerisme moeten komen. Investeer daar dan in is onze boodschap. Omring u met mensen die hier gevoel voor hebben en ervaring mee hebben.