fbpx

Een nieuw Verkeer en Vervoerplan met visie, beleid en jaarprogramma

//Een nieuw Verkeer en Vervoerplan met visie, beleid en jaarprogramma

Een nieuw Verkeer en Vervoerplan met visie, beleid en jaarprogramma

Geen bundeling van deelplannen met een nietje erdoor!
(Bijdrage n.a.v. statenvoorstel Evaluatie- en startnota PVVP)

 

Voorzitter.

Onder het huidige Provinciaal Verkeer en Vervoerplan is veel tot stand gekomen. Het vormde onder meer de basis voor een forse investering in ons wegennet. Nog niet alles is klaar, maar volgend jaar rijden we wel door de Sluiskiltunnel en zien we dat het werk aan de Sloeweg en de Tractaatweg is begonnen. Projecten die zeer tot de verbeelding spreken waar het gaat om doorstroming en bereikbaarheid evenals de N 61 die door het Rijk wordt aangepakt.

 

Maar Zeeland is op dit gebied nog niet klaar. Er blijft nog genoeg te doen. De nieuwe ontsluiting bij Goes komt er en het tracé Goes-Bruinisse is in studie. De N 57 en N 59 moeten veiliger en hiervoor is het Rijk aan bod. Plannen genoeg, maar ook  zorgen over de middelen die nodig zijn voor uitvoering van deze plannen.

 

2015 is ook het jaar waarin de nieuwe OV concessie van start gaat met een andere aanpak dan voorheen. We komen tegemoet aan de vraag naar openbaar vervoer en doen dat zo efficiënt  mogelijk.

Tenslotte voorzitter blijft de VVD fractie zich zeer betrokken voelen bij de verkeersveiligheid. De nu al 16 dodelijke verkeersslachtoffers dit jaar geven een gevoel van machteloosheid. Er is veel nieuwe infrastructuur gebouwd die de menselijke tekortkomingen moet compenseren, maar helaas zijn juist door die menselijke factor in het verkeer niet alle ongevallen te voorkomen. Deze veroorzaken hartverscheurend leed in veel families. Daarom vindt de VVD fractie dat de verkeersveiligheid een prominente plaats in het beleid moet houden.

 

Het college stelt voor een geheel nieuw PVVP te maken. Wij onderschrijven de argumentatie die het college hiervoor geeft in de evaluatie- startnota. Het nieuwe beleidsplan moet een integraal document  worden en dat is meer dan een bundeling van deelplannen met een nietje er door. De trits beleidsvisie, beleidsprogramma en jaarprogramma is wat de VVD fractie betreft een goede benadering van dit beleidsonderdeel.

 

Prima ook dat in dit beleidsonderdeel Zeeland 2040 een prominente plaats krijgt. We zijn immers met de toekomst bezig. Naast investeren in asfalt wordt ook het verkeersmanagement steeds belangrijker. Het in samenhang zien van auto, fiets en openbaar vervoer en het op elkaar afstemmen daarvan.

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn een belangrijke voorwaarde voor de economische ontwikkeling in Zeeland en voor de sociale cohesie en het welzijn van de Zeeuwse samenleving.

Daarom ziet de VVD fractie uit naar een nieuwe beleidsvisie voor de komende 12 jaar.

 

Namens de VVD-fractie
Hans van Geesbergen

4-7-2014

Door |2017-03-02T14:41:31+00:0004-07-2014|

About the Author: