EP Campagnedag Zeeland 12 mei

/EP Campagnedag Zeeland 12 mei
EP Campagnedag Zeeland 12 mei2014-05-01T15:10:22+00:00

Vul dit formulier nauwkeurig in. Het verkiezingsprogramma is voorzien van regelnummers. voor het indienen van een amendement vragen wij u het regelnummer in te vullen waarop de tekst begint waar het u om gaat en het regelnummer waarop de tekst eindigt. Voor de duidelijkheid vragen wij u om de eerste en laatste woorden aan te geven van de tekst waar het u om gaat. voor iedere wijziging ( amendement) dient u een apart formulier in te vullen.