Economie

/Economie
Economie 2017-11-22T16:29:39+00:00

De VVD staat voor een sterke Zeeuwse economie en werkgelegenheid in Zeeland. De kaders voor deze beleidsvelden worden door rijk, provincie en gemeenten gesteld. De VVD wil ruimte geven aan de Zeeuwse economie en ondernemers in Zeeland. Zie o.a. Kenniseconomie, Investeren, Ondernemingsklimaat, Bereikbaarheid, Toerisme, Havens, Vaarwegen, Visserij en aquacultuur, Landbouw.
De VVD vindt het belangrijk dat ook het Waterschap bij de uitvoering van zijn kerntaken bijdraagt aan de Zeeuwse economie. Het Waterschap heeft bij zijn taakuitoefening een maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van economie, duurzaamheid en (sociale en technische) innovatie. De VVD waakt, bij de uitvoering van de kerntaken van het Waterschap, voor de belangen van het Zeeuwse bedrijfsleven. Waterpeilbeheer is essentieel voor de Zeeuwse landbouw, en onze wateren zijn van groot belang voor visserij en recreatie. Het investeringsprogramma van het Waterschap levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de regionale economie.