fbpx

Duurzame ontwikkeling pluimveehouderij. Bijdrage Nicole Heerkens, Statenvergadering 17 maart 2017

//Duurzame ontwikkeling pluimveehouderij. Bijdrage Nicole Heerkens, Statenvergadering 17 maart 2017

Duurzame ontwikkeling pluimveehouderij. Bijdrage Nicole Heerkens, Statenvergadering 17 maart 2017

Voor ons ligt het voorstel om planologische ruimte te bieden aan de pluimveesector in Zeeland. De ZLTO en de Dierenbescherming hebben daar om verzocht. Door die ruimte te bieden kan een 10-tal pluimveebedrijven, die nu aan de in het Omgevingsplan vastgelegde bovenmaat van 5000 m2 zitten, ook werken volgens het Beter Leven Keurmerk. Evenals de bedrijven die nog ruim onder het maximum van 5000 m2 werken. Met de verleende ruimte krijgen de dieren meer leef- en bewegingsruimte. Dat is goed voor het welzijn van de dieren. En tegelijk is het goed voor de ondernemers, die hierdoor hun markt beter kunnen bedienen. De VVD-fractie stemt daarom graag in met het voorstel.
Ook de manier waarop GS voorstellen de ruimte te gaan verschaffen, en wel op heel korte termijn, heeft de volledige instemming van de VVD-fractie.

De mogelijkheden om de planologische ruimte te bieden zijn in korte tijd goed onderzocht. Eventuele nadelige effecten hebben wij niet kunnen ontdekken.

Wij willen het college en de ambtenaren bedanken voor de snelle en goede manier waarop zij het verzoek van de sector en de dierenbescherming hebben opgepakt.

 

Bijdrage Nicole Heerkens namens René Ruissen, Statenvergadering 17 maart 2017

Door |2017-07-03T11:30:55+00:0017-03-2017|

About the Author:

Fractielid