Duurzaamheid

/Duurzaamheid
Duurzaamheid 2017-11-22T16:39:12+00:00

Duurzaamheid en een schoon milieu vinden we belangrijk. De VVD zoekt daarbij naar een balans tussen economie en ecologie.
De VVD is voorstander van het leveren van energie, hergebruik van effluent (gezuiverd afvalwater), terugwinnen van grondstoffen en een duurzaam zuiveringsproces, mits dat op economisch verantwoorde wijze kan.
Zie Natuur, Windmolens, Waterketen en Innovatie.