fbpx

Deelnemingen

/Deelnemingen
Deelnemingen2017-11-22T14:51:06+00:00

Deelnemingen in ondernemingen kunnen goede instrumenten zijn om publieke doelstellingen te verwezenlijken. De VVD is voorstander van een actief aandeelhouderschap bij ondernemingen en organisaties waar de Provincie Zeeland een belangrijk maatschappelijk, bestuurlijk en financieel belang in heeft, zoals bij de N.V.’s DELTA, Zeeland Seaports, Westerscheldetunnel en Economische Impuls Zeeland. Daartoe zullen aandeelhoudersstrategieën worden ontwikkeld en actueel worden gehouden. Hierin moeten niet alleen de belangrijke maatschappelijke doelstellingen van regionaal economische ontwikkeling en duurzame (hoogwaardige) Zeeuwse werkgelegenheid een prominente plaats krijgen, maar ook continuïteit, risicobeheersing en rendement (als reflectie van risico). Als grootaandeelhouder dient zeker ook de Provincie de balans in die belangen te bewaken. Juist met behulp van een strategie kunnen de aandeelhouderdoelstellingen worden getoetst en kan er bijgestuurd worden waar dat nodig is. Onderdelen die niet (meer) passen bij een publieke aandeelhouder dienen te worden afgestoten. Activiteiten die juist een groot belang publiek belang vertegenwoordigen, zoals bij waterbedrijf Evides, moeten wat de VVD betreft zo direct mogelijk onder de publieke aandeelhouders worden gepositioneerd, zodat de provincie haar invloed als aandeelhouder effectief kan doen gelden. Vanzelfsprekend hecht de VVD aan een goede rol- en taakverdeling tussen directie, RvC en aandeelhouders.