fbpx

Decentralisaties

/Decentralisaties
Decentralisaties2017-11-22T14:46:05+00:00

De VVD wil met de decentralisatie van zorgtaken meer ruimte bieden voor maatwerk op lokaal niveau. De VVD zet zich er voor in om de overgang van Jeugdzorg naar gemeenten goed te laten verlopen. zie ook Zorg.
Gemeenten moeten zelf kunnen beslissen hoe ze hun inwoners zorg bieden. Zorg vanuit de eigen stad, niet vanuit Den Haag. Zo heb je zelf ook directer inspraak over wat er met je gebeurt. Omdat in iedere gemeente andere mensen wonen, heeft iedere gemeente de ruimte nodig om te besluiten welke zorg zij aan hun inwoners wil aanbieden. In de ene plaats is meer behoefte aan ouderenvervoer of huishoudhulp voor zieken, terwijl dat in een andere plaats juist minder nodig is. Als gemeentes dit zelf kunnen bepalen, wordt zorg meer gericht op wat echt nodig is, en verspillen we geen geld aan zaken waar niemand gebruik van maakt. Dat maatwerk is ook bij de overgang van de Wet Werk en Bijstand een uitstekende zet gebleken.
De VVD vindt het belangrijk dat de overgang van jeugdzorg van Provincie naar gemeenten goed verloopt. De VVD zet zich in voor een warme overdracht. Dat geldt overigens ook voor de andere domeinen; het voordeel van een sterke, landelijke partij is dat de lijntjes tussen gemeenten, provincie en rijk kort zijn en dat lokale knelpunten dan ook snel kunnen worden opgepakt.