fbpx

De VVD vraagt om een duidelijke koers bij het cultuurbeleid

//De VVD vraagt om een duidelijke koers bij het cultuurbeleid

De VVD vraagt om een duidelijke koers bij het cultuurbeleid

Bijdrage van Piet de Putter inzake Startnotitie provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 (13-02-2015)

 

Voorzitter,

 

Zoals ook al in de commissie BFW door onze fractie gezegd is vind de VVD het een goede zaak dat deze startnotitie nog in deze statenperiode behandeld wordt, daarvoor danken wij de gedeputeerde. Het grootste voordeel van deze manier van werken is dat de nieuwe staten, zo snel mogelijk aan alle betrokken partijen duidelijkheid kan geven over de eventuele subsidie, of de duidelijkheid dat hun subsidie vervalt.

 

De VVD hecht zeer aan twee dingen

  1. Een zorgvuldige besluitvorming,
  2. Snel duidelijkheid voor betrokkenen.

 

Want voorzitter kijkend naar de budgettaire ruimte zullen er keuzes gemaakt moeten worden.

De VVD vindt het belangrijk dat deze keuzes o.a. gemaakt worden aan de hand van SMART geformuleerde criteria. Bezoekersaantallen is wat betreft de VVD zo’n criterium, evenals de economische spin-off van een evenement.

 

Daarnaast voorzitter blijft de VVD van mening dat de cultuur een kerntaak is van de provincie en dat ook in de toekomst moet blijven, maar ook de lokale overheid heeft daar een rol bij te vervullen.  De VVD juicht ook het generen van eigen middelen altijd zeer toe.

 

Samenvattend voorzitter kan de VVD zich vinden in de grote lijnen van deze startnotitie.

 

Tot zover mijn eerste termijn.

Piet de Putter

namens de VVD-fractie

Door |2017-03-02T14:41:28+00:0016-02-2015|

About the Author: