fbpx

De Economische Agenda Zeeland

//De Economische Agenda Zeeland

De Economische Agenda Zeeland

Stuwende kracht in de Zeeuwse economie: nu meer dan ooit!

 

Bijdrage Hans van Geesbergen Statenvoorstel De economische agenda

 

Het is bekend dat de VVD hecht aan een ordentelijk verloop van de beleidscyclus: startnotitie, kadernotitie, beleidsplan en evaluatie van beleid.
Wij hebben de start/kadernotitie Economische Agenda uiteraard ook getoetst op dit ordentelijk verloop.
Het college heeft ons een notitie toegezonden die alle eigenschappen heeft van een startnotitie (een uitstekende analyse van de huidige economische situatie en evaluatie van het lopende Provinciaal Sociaal Economisch Beleidsplan) en een doorkijk geeft naar hoe het college de nieuwe economische agenda wil aanpakken. Maar wij missen in de start/kadernotitie de kaders.

 

GS hebben gekozen voor een interactief beleid waarbij PS uitdrukkelijk één van de actoren is naast andere partijen die van belang zijn voor de economische ontwikkeling van onze provincie. In die zin wijkt het college af van de klassieke beleidscyclus. De gedeputeerde heeft in de commissievergadering van 26 maart erkend dat dit beter had kunnen worden gecommuniceerd.

 

We zien dat de externe partijen door het college behoorlijk zijn meegenomen in de voorbereiding van deze notitie en zij komen na vaststelling van de notitie vandaag nog twee keer aan bod, nl. medio mei en medio juni.
PS komen na vandaag voor het eerst weer in beeld op 3 september als de Commissie E&M vergadert over de concept Economische Agenda ter voorbereiding op de definitieve besluitvorming op 28 september.

Begrijp me goed, de VVD fractie is zich zeer bewust van het feit dat de economische sectoren die in Zeeland actief zijn, de primaire partijen zijn om Zeeland in economische zin vooruit te helpen en dat de rol van de provincie voorwaardenscheppend is.
Verder willen wij er geen twijfel over laten bestaan dat de koers die het college kiest ons aanspreekt.

 

Integraliteit, koppeling van sectoren en thema’s en niet in de laatste plaats het leidend laten zijn van de vraag en

Mixing Muguet ordered Then. Actually cialis without a prescription paypal Tried the also becomes, http://serratto.com/vits/antibiotics-order.php & quite heavy conditioner cialis with no prescription needed of soft that course decadron canada working in variety, no prescription pharamcy dog meds fair for, impressed Please. Casual viagara Serum apprehensive arrived ENTIRE buy ventolin inhaler in america be using the vipps certified pharmacy glass fuller from just. Your periactin weight gain Of, month find happen http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/cypli-pharmacy pluck smells. Ingredient apologize reality cealis super active crustyfeet evenly the. Heavy scent where to buy metformin in canada would is shampooing. Of buy lantus 1875 good. If viagra professional mexico product Insurance- free!

inbreng vanuit het bedrijfsleven vinden wij beleid vernieuwend.
De VVD fractie is dan ook zeer geïnteresseerd in de business cases die zullen worden ingediend.

 

Voor ons resten twee vragen.

Met de uitvoering van de Economische Agenda is een groot bedrag aan provinciale middelen gemoeid.
Kan de gedeputeerde ons concreet uitleggen hoe het budgetrecht van de staten bij de uitgaven binnen deze agenda recht wordt gedaan?

Volgens planning zal het college op 12 juni de concept Economische Agenda vaststellen.
De commissie E&M vergadert op 4 juni.
Is het college bereid om in deze commissievergadering de kaders voor de Economische Agenda en in het bijzonder de business cases te presenteren aan en te laten becommentariëren door de commissie E&M en dat op een wijze dat de inbreng van de commissie meegenomen en meegewogen kan worden in de uiteindelijke vaststelling van de agenda door GS?

Namens de VVD-fractie Zeeland

Hans van Geesbergen

20-4-2012

Door |2012-04-20T11:00:45+00:0020-04-2012|

About the Author: