fbpx

VAN JEUGDZORG NAAR JEUGDHULP

//VAN JEUGDZORG NAAR JEUGDHULP

VAN JEUGDZORG NAAR JEUGDHULP

Door de VVD-fractie Provinciale Staten Zeeland werd op 27 september 2013 een bijeenkomst georganiseerd in het kader van het transitieproces van de Jeugdzorg.
VVD-2e Kamerlid Brigitte van der Burg werd uitgenodigd om de bedoeling van de nieuwe wet en de stand van zaken toe te lichten.

 

Door het huidige kabinet is een decentralisatietraject ingezet via de Participatiewet, decentralisatie AWBZ en WMO, passend onderwijs en de Jeugdwet. Met name over deze laatste ingreep werd de aanwezige VVD-woordvoerders in de Zeeuwse gemeenteraden inzicht verschaft.
Behandeld werden de reden, de opzet en het uiteindelijke doel van de transitie die per 1-1-2014 in het Staatsblad wordt gepubliceerd en
m.i.v. 1-1-2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten valt.

 

De aanleiding: door verschillende financieringsstromen en bestuurlijke verantwoordelijkheid is er momenteel sprake van een inefficiënt en ineffectief jeugdzorgstelsel. Iedere instantie biedt vanuit zijn eigen hokje hulp i.p.v. de oorzaak op te zoeken en op te lossen.
De huidige organisatorische opzet zorgt voor perverse financiële prikkels waardoor zorg en ondersteuning aan de kinderen en ouder, verkeerd en/of te laat wordt ingezet.

 

Het doel: De uitvoering, financiering en politieke verantwoordelijkheid berust op één bestuurlijk niveau: de gemeente.
Eén zorgverlener volgt daarbij de zorg van het begin tot het einde.
Het recht op zorg wordt vervangen door zorgplicht van de gemeenten die verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld voor de hele jeugdzorgketen. Hiervoor wordt ca. 3,3 miljard euro ongeclausuleerd zonder schotten naar het gemeentefonds overgeheveld.
De zorgvrager gaat eerst na wat zelf kan worden gedaan en waarvoor daarna nog hulp nodig is.

 

Het huidige transitietraject werd in deze bijeenkomst met elkaar besproken.
Meer onderliggende informatie kunt u vinden via deze links:

http://jeugdmonitor-cbs.nl

http://www.voordejeugd.nl/ (Best practices uit de jeugdhulp);

http://www.nji.nl/ (Het Nederlands Jeugdinstituut).

Vanuit de vergadering werden ook nog de onderstaande links aangereikt:

http://www.vng.nl/jeugd/decentralisatie-jeugdzorg;

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/decentralisatie-jeugdzorg/transitiebureau;

http://kennisnetjeugd.nl/;

 

Door |2017-03-02T14:40:16+00:0007-10-2013|

About the Author: