VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 2016

/VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 2016
VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 20162016-02-05T10:52:07+00:00

2016-07-15 Commissie Balkenende
2016-07-15 Beleidsnota Verbonden Partijen Zeeland
2016-07-15 Natuurvisie Zeeland 2016-2022
2016-07-15 Mobiliteitsplan Zeeland
2016-07-08 Splitsingsplan DELTA NV
2016-07-08 Kadernota Campus Zeeland!
2016-06-03 Jaarstukken 2015
2016-06-03 Voorjaarsnota 2016
2016-06-03 Cultuurnota 2017-2020
2016-06-03 Rijksinpassingsplan 380 KW
2016-03-11 Herziening Omgevingsplan en Verordening Ruimte
2016-03-11 Masterplan Zeeland Seaports 2016-2022
2016-03-11 Kadernota cultuur 2017-2020
2016-02-05 Kadernota Prov. grondbeleid etc.
2016-02-05 Herstructurering DELTA N.V.