VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 2015

/VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 2015
VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 20152014-10-30T12:43:35+00:00

11-12-2015 De parelduiker schuwt de modder niet

06-11-2015 Begroting 2016 en zomernota
06-11-2015 Kadernota Economische Agenda 2.0
25-09-2015 Inpassingsplan Hoogspanningsstation Rilland
10-07-2015 Coalitieprogramma Krachten bundelen, Perspectief voor Zld
03-07-2015 Onderzoek interne projectorganisatie Sloeweg
03-07-2015 Bestuursrapportage, meicirculaire
03-07-2015 Garantstelling Zeeuwse Bibliotheek
03-07-2015 Kadernota Herziening Omgevingsplan 2012-2018
03-07-2015 Aangepast ontwerp en dekkingsvoorstel N62 Sloeweg
05-06-2015 Tour de France
05-06-2015 Jaarstukken 2014
26-05-2015 Verkoop Indaver
26-05-2015 Start- en evaluatienota Economische Agenda 2.0
26-05-2015 Strategie Delta NV
26-05-2015 Voortgang project Sloeweg N62
13-02-2015 Aandeelhoudersstrategie WST
13-02-2015 Kadernota PVVP
13-02-2015 Startnotie prov. Cultuurbeleid
13-02-2015 Geborgde zetels Watschap
13-02-2015 Financiële eindsprint