fbpx

Verheldering communicatie DELTA N.V.

//Verheldering communicatie DELTA N.V.

Verheldering communicatie DELTA N.V.

Lucht geklaard over communicatie tussen DELTA en grootaandeelhouder provincie

 

 

Voorzitter, collega’ s,

 

Het lek op 11 september over het niet doorgaan van de fusie DELTA-Eneco en de interviews van de CEO van DELTA in de PZC en het Financieel Dagblad van 16 september hebben de afgelopen 2 weken tot de nodige beroering onder met name ook Provinciale Staten geleid, net als de bijeenkomst van maandag jongstleden waar het de opstelling van de voorzitter van de Raad van Commissarissen betrof.

Gisteravond is er een spoedoverleg geweest, dat zeer nuttig en open is geweest, tussen fractievoorzitters en 2 leden van de Raad van Commissarissen van DELTA (waarbij ook Gedeputeerde Staten aanwezig waren), met een uitkomst die vertrouwen in de toekomst biedt, óók waar het de omgangsvormen betreft van Delta met z’n aandeelhouders.

Vertrouwen dat in z’n algemeenheid van belang is tussen aandeelhouders en een  onderneming, maar nog extra betekenis heeft waar het DELTA en zijn aandeelhouders betreft i.v.m. de grote belangen en de belangrijke keuzes die de komende tijd overeenkomstig de aandeelhoudersstrategie van 1 november vorig jaar voor DELTA zullen moeten worden gemaakt.

 

Er zijn gisteravond ook afspraken gemaakt die tot een aanzienlijk betere communicatie vanuit Delta richting de aandeelhouders en in het bijzonder de grootaandeelhouder provincie Zeeland zullen moeten leiden. Daarover zullen we bij brief nog nader door DELTA worden geïnformeerd en we zullen elkaar ook nog opnieuw aan de tafel treffen.

 

Voorzitter,

Om dit vervelende en pijnlijke  hoofdstuk goed te kunnen afsluiten is het wenselijk dat onze aandeelhoudersvertegenwoordiger, gedeputeerde Van Beveren, zijn verhaal nu ook doet over de afgelopen periode en zijn rol daarin. En dan ben ik met name ook benieuwd van wat hij en zijn collega’s van de andere aandeelhouders wel of niet vooraf wisten over de inhoud van de al genoemde interviews in PZC en Financieel Dagblad.
In de berichtgeving vandaag op de PZC- site over het aftreden van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt daar namelijk nadrukkelijk aan gerefereerd en mijn fractie hecht er aan dat er op dat punt duidelijkheid komt.

 

Namens de VVD-fractie

Kees Bierens

Door |2017-03-02T14:41:30+00:0026-09-2014|

About the Author: