380 kV-station akkoord, maar kritisch over hoogspanningsverbinding

//380 kV-station akkoord, maar kritisch over hoogspanningsverbinding

380 kV-station akkoord, maar kritisch over hoogspanningsverbinding

Bijdrage van Nicole Heerkens d.d. 25-09-2015 n.a.v. Statenvoorstel Hoogspanningsstation Rilland

 

Voorzitter,

We bespreken het ontwerp-inpassingsplan voor een nieuw hoogspanningsstation bij Rilland. Gedeputeerde Staten vragen ons of wij ermee kunnen instemmen om geen zienswijze in te dienen op het plan. Het ministerie heeft in een nota van antwoord aangegeven dat met het plan voor het station geen onomkeerbare stappen worden gezet voor de procedure van de 380 kV hoogspanningsverbinding. Hierdoor kunnen wij Gedeputeerde Staten volgen in hun voorstel geen zienswijze op het ontwerp-inpassingsplan in te dienen voor het hoogspanningsstation.

 

Vooruitlopend op de procedure voor de hoogspanningsverbinding willen wij opmerken dat de VVD niet graag grote tracés over land ziet, vooral niet als er betaalbare alternatieven zijn. Buiten de landschappelijke impact en mogelijke gezondheidsrisico’s vormen dergelijke tracés een beperking voor ruimtelijke, en dus ook economische ontwikkelingen in de nabijheid van de tracés. Bovengronds dus alleen als het echt niet anders kan.

 

De VVD wil dan ook Gedeputeerde Staten oproepen dit proces samen met gemeenten en andere belanghebbenden zorgvuldig op te pakken. Zorgvuldigheid is ook geboden om de belangen van bewoners en ondernemers te bewaken, voor wie de aanleg van het tracé direct impact heeft. Maar ook zorgvuldige communicatie. Dus geen nieuwsbrieven over bovengrondse tracés terwijl daar nog geen procedure voor is gevolgd. Wij willen Gedeputeerde Staten oproepen kritisch te blijven op nut en noodzaak van het tracé en de mogelijke alternatieven. De VVD fractie zal in ieder geval het proces kritisch blijven volgen.

 

Namens de VVD-fractie

Nicole Heerkens
25-09-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door | 2017-03-02T14:41:26+00:00 25-09-2015|

About the Author: