Vlot aan de slag met uitvoering Masterplan Zeeland Seaports 2016 – 2022 !

//Vlot aan de slag met uitvoering Masterplan Zeeland Seaports 2016 – 2022 !

Vlot aan de slag met uitvoering Masterplan Zeeland Seaports 2016 – 2022 !

Bijdrage van Kees Bierens n.a.v. statenvoorstel Strategisch Masterplan Zeeland Seaports 2016 – 2022

 

Voorzitter, collega’s,

Het is goed dat er nu een Strategisch Masterplan Zeeland Seaports – “Winning Combinations”- voor de periode tot 2022 ter vaststelling voor ons ligt.

De VVD-fractie kan met dit Masterplan instemmen, maar ik heb nog wel de behoefte kort een aantal opmerkingen te maken.

 

De rode draad in het stuk is samenwerking met relevante stakeholders: ín het havengebied, ín en búíten Zeeland en mét andere havens. Prima wat de VVD betreft, maar het is daarbij tevens van belang dat dit masterplan vlot een vertaling krijgt in de managementagenda en het jaarplan en tot uitvoering komt.

Daartoe horen ook de onderdelen die rechtstreeks uit de aandeelhoudersstrategie komen, te weten:

  • Herstel van de eigen Vermogenspositie;
  • Herstructurering van de financieringsstrategie met afbouw van overheidsgaranties; en
  • Vervreemding of verhanging van niet-core deelnemingen, zoals WarmCo2.

 

Een ander belangrijk aandachtspunt blijft de containerisatie, een ontwikkeling die Zeeland Seaports niet mag missen. De komende jaren gaat het havenbedrijf inzetten op een midsized containerterminal en het stelt de VVD-fractie ook gerust dat voor de langere termijn dé locatie gereserveerd blijft voor een terminal met de afmetingen van een WCT.

 

De infrastructurele verbindingen en de nautische toegankelijkheid voor de Zeeuwse havens zijn eveneens een speerpunt.

Het ambitieniveau op deze onderdelen is voor de komend jaren hoog en het is daarom van groot belang dat de neuzen van de betrokken partijen in dezelfde richting komen te staan, voor zover dat nog niet het geval is, en ook een krachtige lobby inzet van handelen wordt, onder andere op het vlak van infrastructuur.

 

Voorzitter, de uitdagingen voor Zeeland Seaports zijn nog groot. Eensgezind optrekken door en met alle stakeholders is daarbij onontbeerlijk.

En nogmaals: Vlot aan de slag !

 

Namens de VVD-fractie

 

Kees Bierens

11-03-2016

Door |2017-03-02T14:41:25+00:0015-03-2016|

About the Author: