Economische Agenda 2.0

//Economische Agenda 2.0

Economische Agenda 2.0

Bijdrage van Hans van Geesbergen d.d. 26-5-2015 n.a.v. statenvoorstel Economische Agenda

2015 pasfoto Hans PSWij starten vandaag formeel met het proces dat moet uitmonden in een Economische Agenda voor de periode 2016-2021. Een verslechterd financieel perspectief voor de provincie drukt een stempel op deze versie 2.0. Financiële middelen als smeerolie voor nieuwe ontwikkelingen nemen af. Het college is daar eerlijk in, maar wijst ook nadrukkelijk op de andere rollen die de provincie van plan is te blijven spelen. Leiden, verbinden en stimuleren.

De VVD fractie stemt in de met de 8 aanbevelingen als uitgangspunt voor de nieuwe Economische Agenda en is benieuwd hoe het college de schaarste aan middelen weet te compenseren met een adequate invulling van de diverse rollen die het college voor zichzelf ziet. Duidelijk is wel dat de revolverende fondsen een steeds belangrijker instrument worden nu het subsidiemiddel zo onder druk staat. Van subsidiëren naar investeren komt daarmee in een stroomversnelling.

 

Aanbevelingen 5 en 6 zijn voor de VVD fractie cruciaal. Focussen op echte kansrijke speerpunten, kiezen voor een cross-sectorale benadering, kijken waar we als provincie echt toegevoegde waarde kunnen leveren én aansluiten bij Europese programma’s om optimaal de Europese middelen te kunnen benutten. In die zin zien wij uit naar de kadernota waarin de voorgestelde keuzes als het goed is zichtbaar zijn.

 

Hans van Geesbergen
Namens de VVD-fractie

Door | 2017-03-02T14:39:44+00:00 01-06-2015|

About the Author: