fbpx

Bijdrage Tobias van Gent m.b.t. Toekomstvisie voor Zeeland 2040

//Bijdrage Tobias van Gent m.b.t. Toekomstvisie voor Zeeland 2040

Bijdrage Tobias van Gent m.b.t. Toekomstvisie voor Zeeland 2040

Hoe gaat Zeeland er in 2040 uitzien? ? ? ?

Bijdrage Tobias van Gent in de Statenvergadering provincie Zeeland d.d. 8-6-2012

Voorzitter, collega’s, dames en heren,

 

Om te beginnen zou ik willen opmerken dat de VVD blij is dat dit voorstel er nu ligt. Wij dringen nu al een jaar erop aan dat Provinciale Staten zelf het voortouw neemt tot het ontwikkelen van een toekomstvisie. Ik heb gisteren het rapport Calon over de bestuurskrachtmeting er nog eens op nageslagen en die spreekt toch heel duidelijke taal:

 

It citeer: ‘De externe partners van de provincie, zoals het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en ook de gemeenten noemen allemaal dat het in Zeeland ontbreekt aan een kernachtige en eenduidige strategische samenhangende visie, een aanlokkelijk toekomstbeeld van Zeeland aan de horizon, die partijen samenbindt en de koers zet voor de Zeeuwse economische en sociale toekomst anno 2030.’

 

Kortom: Zeeland komt er zelf niet uit en is tot nu toe niet in staat sterke keuzes voor de toekomst te maken. Calon waarschuwt dat het gebrek aan focus en slagkracht Zeeland verlamt en opbreekt: ‘De neuzen gaan in Den Haag niet makkelijk genoeg richting Zeeland. Een strategische koers wordt maar moeizaam herkend in bestuurlijk Den Haag en Brussel.’

 

Het rapport geeft ook een wat Cruijffiaanse uitleg van dit probleem, die ik u in het licht van het EK voetbal, dat vandaag van start gaat, niet wil onthouden: ‘Als het doel er niet is, kan de bal ook niet in het doel! Kansen worden zo gemist.’ De eerste aanbeveling van Calon luidde dan ook niet voor niets: Maak samen met partners een ‘ Zeeuws verlangen voor de toekomst’ en maak keuzen.’

 

Voorzitter, voor de VVD is dit voorstel een eerste aanzet om deze uitdaging – om in voetbaltermen te blijven – te tackelen. We hebben veel vertrouwen dat er een aantal tot de verbeelding sprekende scenario’s zullen worden opgesteld van waaruit PS, na een brede maatschappelijke discussie, een integrale toekomstvisie voor Zeeland in 2040 zou kunnen kiezen.

 

Hoewel deze dus voor een lange termijn zou moeten gelden – veel langer dan de politieke horizon van doorgaans 4 jaar – wordt deze natuurlijk niet te gedetailleerd of in beton gegoten. De visie zou om de zoveel tijd moeten worden geëvalueerd en zo mogelijk worden bijgesteld aan nieuwe ontwikkelingen en politieke verhoudingen.

 

Ik wil toch nog even in te gaan op twee vraagtekens die door deze en gene bij dit voorstel zijn geplaatst.

1e Is het wel de functie van Provinciale Staten om het initiatief voor een dergelijke toekomstvisie te nemen? Calon is echter ook heel duidelijk geweest over het feit dat de duale rol van Provinciale Staten heel weinig uit de verf komt. We zijn te afwachtend en te berustend. Door nu zelf de regie in hand te nemen om te komen tot ‘Zeeland 2040’ geeft Provinciale Staten invulling aan haar taak om te besturen op hoofdlijnen. De integrale toekomstvisie moet de ambitie en strategie voor Zeeland over een langere termijn gaan weergeven, en moet gaan fungeren als leidraad voor het beleid van toekomstige provinciebesturen. Provinciale Staten neemt hiermee ook haar de kaderstellende verantwoordelijkheid.

 

2e Als dit proces ook nog eens tot stand komt in samenspraak met partners en de Zeeuwse bevolking, dan komt hierdoor de volksvertegenwoordigende rol van Provinciale Staten ook goed tot uitdrukking.

 

Tot slot. Ik heb ook de opmerking gehoord of het wel opportuun is voor Provinciale Staten om in tijd van grote ombuigingen geld beschikbaar te stellen voor een dergelijk project. Naar ons idee is echter nu juist een goed moment. Als de provincie financiële middelen vrij gaat maken voor nieuwe ontwikkeltaken, dan moet er vanuit Provinciale Staten toch een visie zijn in welke strategische sectoren of speerpunten deze middelen moeten worden geïnvesteerd? En dat, voorzitter, zou de VVD liever niet aan Gedeputeerde Staten overlaten.

 

VVD-Statenfractie Zeeland

Tobias van Gent

8-6-2012

Door |2012-06-08T10:17:13+00:0008-06-2012|

About the Author: