fbpx

Fiets- voetveer blijft!

//Fiets- voetveer blijft!

Fiets- voetveer blijft!

Bijdrage t.b.v. statenvoorstel Fast Ferry Vlissingen-Breskens

Voorzitter,

Op 1 januari 2015 eindigt de lopende concessie voor de Fast Ferry tussen Vlissingen en Breskens. Als er op die dag geen boot vaart, dan zijn de rapen gaar.

 

Vandaar dat de VVD fractie begrip heeft voor de voortvarendheid die het college  betracht om in een nieuwe rechtspersoon de exploitatie van de Fast Ferry op te pakken.

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan, is een gezegde dat ik vroeger in Friesland heb opgedaan. En wat ik nog steeds huldig.

 

Over het voorstel van het college kan ik kort zijn. De VVD fractie is van mening dat het college alle mogelijke en reële sporen goed heeft onderzocht en de uiteindelijke keuze voor spoor 3 voldoende heeft gemotiveerd. Wij onderschrijven de redenen waarom niet is gekozen voor het onderbrengen van de Fast Ferry in de provinciale organisatie. Het gaat hier om een tijdelijke situatie en wat de VVD fractie betreft moet de Fast Ferry zo snel als mogelijk weer in de markt worden gezet zonder dat de provincie daar personele verplichtingen aan over houdt.

 

Maar voor het zover is, zal het college een toekomstvisie op de Fast Ferry aan de staten voorleggen. Wij begrijpen dat nu alle energie ingezet moet worden op de continuïteit per 1 januari, maar het nieuwe college moet hier vanaf zijn start mee aan de slag.

 

Wat wij wel op korte termijn willen weten is hoe de dienstverlening van de Fast Ferry er per 1 januari uit ziet. Met andere woorden, welke dienstregeling mogelijk is binnen het beschikbare budget.

Wanneer denkt het college ons daarover te informeren c.q. te raadplegen?

 

Tenslotte voorzitter nog het volgende over de brief van de gemeente Sluis. De gemeente Sluis heeft aangeboden als belanghebbende overheid graag te willen meedenken en praten over de ontwikkelingen m.b.t. de Fast Ferry. Dit aanbod zou goed ontvangen zijn door het college, maar daarna bleef het stil.

Er wordt een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel. Sluis mocht gezien de gemaakte afspraken er van uitgaan dat de veerverbinding kwalitatief en kwantitatief in stand blijft.

Onze vraag is welke afspraken er met Sluis zijn gemaakt en of Sluis deze afspraken terecht interpreteert als dat alles bij het oude blijft, zowel kwantitatief als kwalitatief.

 

De VVD fractie zal met het besluit zoals voorgesteld instemmen met daarbij de aantekening dat wij kunnen instemmen met de wensen en bedenkingen na het 1e, 3e en 4e gedachtestreepje zoals opgenomen in de concept brief van 18 september. De overige wensen en bedenkingen zijn wat ons betreft voldoende behandeld in de commissievergadering en de correspondentie van het college na die vergadering.

 

 

 

Hans van Geesbergen

Namens de VVD-fractie                                          

26-9-2014

Door |2017-03-02T14:41:30+00:0026-09-2014|

About the Author: