pasfoto_KeesBierens

 

 

 

Bijdrage van Kees Bierens n.a.v. statenvoorstel Verkoop aandelen Windpark Kreekraksluis BV d.d. 12-12-2014

 

 

Voorzitter, collega’s,

 

De VVD had vandaag graag een besluit willen nemen over het voorstel tot verkoop van de aandelen Windpark Kreekraksluis BV en daar ook met een positieve insteek naar willen kijken.
Maar belangrijke besluiten waarmee ook grote bedragen zijn gemoeid wil zij zorgvuldig kunnen nemen en ik spreek mijn teleurstelling er over uit dat we over onvoldoende informatie beschikken om vandaag tot die zorgvuldige afweging te komen.
Zo is onder meer de vraag niet beantwoord wat de waarde is van het park t.o.v. een ingeschatte verkoopprijs.

Het was al een unieke spoedklus sinds we pas afgelopen woensdagmiddag het voorstel ontvingen en tot negen uur gisteravond hebben wij en onze collega’s in de ingelaste openbare commissievergadering geprobeerd de informatie die wij nodig achten, bij DELTA boven water te krijgen en dat is helaas niet gelukt.

We hebben getracht ook andere oplossingen te vinden die recht doen aan de belangen van zowel DELTA als die van de aandeelhouders, bijv. door wat meer tijd te creëren.

We zijn er tot op heden niet uitgekomen en dat spijt ons want we voelen ons betrokken bij DELTA en zijn ons bewust van de belangen die er spelen binnen dit voor Zeeland belangrijke bedrijf.

 

En voorzitter, ook het volgende moet ons van het hart.

We zijn opnieuw teleurgesteld in de houding van DELTA dat moet weten en ook weet dat binnen de governance-afspraken die er liggen en waarvan ook de statuten onderdeel zijn, ook de grootste aandeelhouder tot zorgvuldige afwegingen moet kunnen komen waarmee wat tijd is gemoeid.

Maar daarover moeten we het op een ander tijdstip maar weer eens hebben……..

 

Voorzitter, vandaag rest ons in de ogen van de VVD geen ander besluit te nemen dan het voorstel af te voeren van de agenda. De VVD-fractie is overigens graag bereid tot een extra statenvergadering als dat het belang van deze zaak kan dienen.

 

Kees Bierens

Namens de VVD-fractie