fbpx

Initiatiefvoorstel inzake défiscalisering Westerscheldetunnel

//Initiatiefvoorstel inzake défiscalisering Westerscheldetunnel

Initiatiefvoorstel inzake défiscalisering Westerscheldetunnel

pasfoto_KeesBierens

 

 

Bijdrage Kees Bierens n.a.v. statenvoorstel Defiscalisering Westerscheldetunnel d.d. 12-12-2014

 

Voorzitter, het onderwerp défiscalisering Westerscheldetunnel is al vaker onderwerp van bespreking geweest.
De PPV-fractie heeft hier al veel energie ingestoken en vandaag ligt een concreet initiatiefvoorstel ter besluitvorming voor.
Dat vereist ook van onze kant een zorgvuldige benadering. Aan stukken geen gebrek en ook Gedeputeerde Staten hebben bij brief van 9 december j.l. hun visie op het gewijzigde voorstel nog gegeven.
Zij ontraden overigens over te gaan tot défiscalisering.

 

Voorzitter, alhoewel de VVD-fractie zich bij de door Gedeputeerde Staten gemaakte bedenkingen het nodige kan voorstellen, met name ook als het gaat om de voorgeschiedenis van de BTW-heffing bij de totstandkoming van de tunnel, het morele aspect en de relatie met de Rijksoverheid, vindt zij dat toch te kort door de bocht.
Daarom is de VVD er voorstander van dat de gedeputeerde een oriënterend gesprek over dit onderwerp aangaat met de belastinginspecteur waar het gaat over het BTW-vraagstuk en het ministerie van financiën als het gaat om de aspecten m.b.t. de Tunnelwet en de afspraken die destijds bij de realisatie van de tunnel zijn gemaakt.

 

Tot zover mijn bijdrage in 1e termijn.

 

Kees Bierens

Namens de VVD-fractie

 

Door |2017-03-02T14:39:47+00:0017-12-2014|

About the Author: