fbpx

Aandeelhouders- strategie Zeeland Seaports: eerste unanieme stap voor een nieuwe toekomst !

//Aandeelhouders- strategie Zeeland Seaports: eerste unanieme stap voor een nieuwe toekomst !

Aandeelhouders- strategie Zeeland Seaports: eerste unanieme stap voor een nieuwe toekomst !

Bijdrage van Kees Bierens n.a.v. statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie Zeeland Seaports d.d. 12-12-2014

Voorzitter, collega’s, toehoorders,

Het zou me niet verbazen als straks de Aandeelhoudersstrategie Zeeland Seaports* door deze Staten wordt aangenomen en ik hoop met een ruime meerderheid, maar unaniem zou nog mooier zijn.

 

Dát zou een goed en krachtig signaal zijn van de grootste aandeelhouder dat ook vertrouwen uitstraalt in de onderneming. Met de gedefinieerde aandeelhoudersbelangen en de toekomstgerichte kaders geeft de provincie en ik ga er vanuit straks ook de betrokken gemeenten, aan wat zij van dit voor Zeeland zo belangrijke bedrijf verwachten. De onderneming heeft er ook recht op te weten welke kant de actieve aandeelhouders op willen.

 

Het is ook de afsluiting van een eerste fase die in de ogen van de VVD zorgvuldig met de andere aandeelhouders, de gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borsele, én de onderneming is doorlopen en waarin ook Provinciale Staten en de betrokken gemeenteraden tussentijds op een goede manier zijn meegenomen. Het stuk dat er nu ligt was geen echte verrassing meer voor ons want de delen waaruit de strategie bestaat hadden we al zien groeien.

En daarmee is de Statenmotie van 15 november 2013 die tot deze aandeelhoudersstrategie heeft geleid in de ogen van indiener VVD tot op heden op een voortvarende wijze en in een respectvolle samenwerking tussen alle partijen uitgevoerd.

 

Maar met het vaststellen van deze aandeelhoudersstrategie zijn we er uiteraard nog niet. Het komt nu aan op een correcte uitvoering en implementatie daarvan en – via een strategisch masterplan en daarvan afgeleide jaarplannen – tot de uitvoering in de praktijk. Dat zal nog een hele opgave zijn die ook veel beslag zal leggen op de leiding van de onderneming. Daarom wensen wij in het bijzonder de interim-directeur daarbij veel succes.

Aan de aandeelhouders en in het bijzonder ook onze portefeuillehouder, gedeputeerde Schönknecht, is de taak om de komende tijd ook voldoende grip te houden op de vervolgstappen.

 

Overigens heeft de aandeelhoudersstrategie z’n schaduw in de ogen van de VVD al vooruit geworpen want er lijkt een frisse wind te waaien bij Zeeland Seaports en dat is niet alleen onze waarneming, maar ook die van bedrijven. Die frisse wind en dat toekomstgericht handelen zijn ook hard nodig voor Zeeland Seaports om een stevige concurrentiepositie te kunnen opbouwen en daarmee haar belangrijke bijdrage aan de Zeeuwse economie en duurzame werkgelegenheid in stand te kunnen houden en zo mogelijk te versterken.

Voorzitter, er is nog veel te doen maar de start van deze nieuwe fase voor Zeeland Seaports was in ieder geval hoopgevend en met vertrouwen en grote belangstelling, kijkt de VVD-fractie uit naar het vervolg.

Tenslotte, zal het u niet verbazen dat de VVD-fractie straks vóór de vaststelling van deze aandeelhoudersstrategie zal stemmen en goed voorbeeld doet naar wij hopen ook nu volgen….

 

Kees Bierens

Namens de VVD-fractie

Door |2017-03-02T14:41:28+00:0018-12-2014|

About the Author: