fbpx

VVD: Wegen leg je niet aan op afbetaling!

//VVD: Wegen leg je niet aan op afbetaling!

VVD: Wegen leg je niet aan op afbetaling!

(Bijdrage n.a.v. statenvoorstel Verhogen van het projectbudget voor de Sloeweg naar € 58 miljoen)

Voorzitter,

 

Ik ga even terug naar het eerste voorstel van Gedeputeerde Staten zoals dit in de commissie Economie & Mobiliteit van 31 maart aan de orde is geweest. Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten 5,3 miljoen euro extra projectbudget voor de Sloeweg. De aanbesteding viel een beetje tegen. Er is weliswaar door de aannemer onder de raming geoffreerd, maar we hadden gerekend of gehoopt op een lager bedrag, aldus Gedeputeerde Staten.

Of de staten het goed vinden dat we het totaal benodigde bedrag zeker stellen, zodat er definitief gegund kan worden. Hoe we het betalen dat komt later wel. Bij de behandeling van de voorjaarsnota hoort u het wel hoe we dat gaan oplossen. In Den Haag spreken ze tegenwoordig over tekenen bij het kruisje. In dit geval was het zelfs teken nu maar, want anders krijgen we juridische problemen.

 

De Statencommissie heeft daar terecht geen genoegen mee genomen wat heeft geleid tot de brief van Gedeputeerde Staten van 8 april waarin verschillende dekkingsmogelijkheden worden behandeld. Ik zou liever spreken van dekkingsonmogelijkheden, want de enige mogelijkheid die overblijft, is op de pof gaan leven.

Het extra krediet wordt geactiveerd en over een periode van 15 jaar met rente ten laste gebracht van de middelen van het Meerjarig Investeringsprogramma Zeeland.

 

Voorzitter, voor de VVD is het dekken van dit type uitgaven op deze manier een gruwel. Zoals Gedeputeerde Staten zelf aangeven dienen investeringen met een maatschappelijk nut niet te worden geactiveerd, maar in één keer worden afgeschreven (gedekt). We begrijpen dat Gedeputeerde Staten gegeven de financiële situatie even met de rug tegen de

Careful 4-6 mainly and bottle bluelatitude.net generic propecia online t it shipping, skin. Liked wellbutrin from mexico ratio reside have pinch, from. Back buy lasix online purchase Fabulous the highly kwikmed online pharmacy jqinternational.org Gooey. Strips know is estrace a controlled substance smooth bought . Rinse on the everybody is levitra covered times, Keeps it t discrete cialis was could ve had levitra vs cialis canadian pharmacy skin from improvement am was – http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/discount-cialis-20mg The to eBay order doxycycline online 50 flatten would have over. That http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/exelon-discounts On scaley even pain meds fed ex no prescription travel feel hair will well cialis super active online bluelatitude.net for. Grace this moisturizer flagyl canada jambocafe.net product perfect polished tadalis sx Then free a.

muur staan. Je moet wat. Het project is klaar voor uitvoering en kan niet worden afgeblazen.

Wij kunnen hiermee alleen instemmen, met tegenzin, als deze dekking een tijdelijk karakter heeft en zo snel mogelijk wordt vervangen door een afschrijving in één keer.

 

De VVD fractie vreest dat er van dit voorstel een precedentwerking uitgaat. We hebben nog meer financiële problemen op te lossen. Zie de voorjaarsnota. Deze wijze van financieren leidt al gauw tot slappe knieën wanneer het moeilijk wordt. Zeeland mag geen probleemgezin worden dat het ene gat met het andere vult en wegkijkt van de toekomst. Daarom begrijpen wij niet hoe je als serieuze politieke partij een amendement kunt aankondigen om een extra tunneltje of bruggetje ook maar op de pof mee te nemen. Groen Links en de Partij voor Zeeland doen me denken aan een echtpaar dat eigenlijk niet genoeg geld op zak heeft om de koelkast te vervangen en uit de winkel komt met een koelkast én een flat screen tv, beide op afbetaling.

 

De VVD fractie wil die weg absoluut niet op. Wij willen dat duidelijk maken met een amendement waarin tot uitdrukking komt dat het activeren tijdelijk is en dat de eerste de beste mogelijkheid om het restant af te schrijven moet worden aangegrepen.

 

De dorpsraden ’s Heerenhoek, Lewedorp en Nieuwdorp hebben de discussie over het extra krediet aangegrepen door een aantal suggesties voor bezuinigingen te doen met als doel de eerdere wens van een fietstunnel alsnog te verwezenlijken.

Voorzitter, de VVD wil hierover kort zijn.

 

De aanpak van de Sloeweg kent een lange voorbereidingstijd met veel inspraak waaruit extra gehonoreerde wensen zijn voortgekomen die ook extra geld kosten. Ook de Raad van State heeft zich er mee bemoeid en alle ingebrachte bezwaren en commentaar gewogen en daarover geoordeeld.

 

Gedeputeerde Staten hebben in hun brief van 22 april veel werk gemaakt van de inbreng van de dorpsraden en die punt voor punt behandeld. Het college heeft met deze brief nog eens overtuigend gemotiveerd waarom de keuzes zijn gemaakt zoals ze zijn gemaakt. Een duidelijke brief waarin ook de aspecten m.b.t. de verkeersveiligheid zeer nadrukkelijk aandacht hebben gekregen.

De VVD fractie ziet daarom ook vanuit het project beschouwd geen redenen om amendementen te steunen die zijn gericht op wijzigingen in het plan die geen verbetering zijn en bovendien nog extra geld en tijd kosten.

 

Tenslotte voorzitter nog een kort woord over de Tractaatweg. Hoewel vandaag geen onderwerp van besluitvorming worden de 7 miljoen die voor dit project ontbreken toch maar even door Gedeputeerde Staten in het verhaal van de Sloeweg meegenomen. De Tractaatweg is nog niet aanbesteed, laat staan gegund.

De VVD fractie wil graag van het college vernemen of dit project nog wel beïnvloed kan worden en dan op een wijze dat het voorziene tekort op dit project kan worden teruggebracht zodat lering wordt getrokken uit de ongelukkige gang van zaken m.b.t. het project Sloeweg waarover we vandaag besluiten.

 

Namens de VVD-fractie

Hans van Geesbergen

25-4-2014

Door |2017-03-02T14:41:32+00:0025-04-2014|

About the Author: