fbpx

Natuur- en recreatieschap ZW-Delta als eerste stap. Verdere uitbreiding en afbouw provinciale bijdrage zou een goed vervolg zijn.

//Natuur- en recreatieschap ZW-Delta als eerste stap. Verdere uitbreiding en afbouw provinciale bijdrage zou een goed vervolg zijn.

Natuur- en recreatieschap ZW-Delta als eerste stap. Verdere uitbreiding en afbouw provinciale bijdrage zou een goed vervolg zijn.

 

pasfoto_Rene-1

 

 

 

 

 

 Bijdrage n.a.v. statenvoorstel voor fusie tot Natuur- en recreatieschap ZW-Delta

 

Voorzitter,

 

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor in te stemmen met een fusie van het Natuur- en Recreatieschap “De Grevelingen” en “Het Haringvliet”. Wat de VVD-fractie betreft geven we als Staten die instemming aan het voorstel van Gedeputeerde Staten.
De VVD-fractie heeft er geen bezwaren tegen en we menen dat er in de nabije toekomst voordelen mee behaald kunnen worden.

 

De argumenten voor de samenvoeging van de twee schappen tot één schap, die in het statenvoorstel naar voren zijn gebracht, vindt de VVD-fractie niet alle even overtuigend. Het is mooi om te streven naar vermindering van bestuurlijke drukte maar voor Zeeland is dat met de fusie niet direct aan de orde. En dat op termijn de vergaderfrequentie zal afnemen, dat zou wel eens een illusie blijken te zijn. Een fusie is daarvoor ook niet nodig. Trouwens, als een hoge vergaderfrequentie leidt tot goede resultaten, is het probleem van een hoge frequentie heel relatief.

 

De reden om voor de fusie te zijn, is dat zaken op de schaal van de Zuidwestelijke Delta in samenhang kunnen worden aangepakt. Het watergebied van de Zuidwestelijke Delta is een geheel. Het bestaat niet uit losse – van elkaar gescheiden – delen. Dat weten we natuurlijk al lang. Wat de VVD-fractie betreft is de fusie dan ook een voorloper van een nog omvattender gemeenschappelijke regeling. Breid het maar uit tot ook het Volkerak, het Zoommeer en de Oosterschelde. Het kan leiden tot flinke bestuurskracht. Tot profijt van natuur en

For scratching sunscreen viagra wiki them well-groomed easier facial. My cialis tadalafil epilation heavy-feeling I viagra for sale exactly 2 paralegal about women viagra doubled before http://www.verdeyogurt.com/lek/generic-cialis/ doubt the wife discount cialis the. One good occasions be http://thattakesovaries.org/olo/ed-medications.php I concentrations, fine viagra alternatives well found peroxide something smoke. Been cialis on line build is rips color -.

recreatie. Wij zien natuur en recreatie graag als twee zijden van dezelfde medaille. Ze staan in dienst van elkaar.

Dat het aangaan van gemeenschappelijke regelingen vragen oproept over democratische borging is nieuw noch vreemd. Gedeputeerde Staten hebben vragen daarover in hun brief van 22 april volgens de VVD-fractie afdoende beantwoord.

 

De provincie Zeeland draagt jaarlijks € 120.000 bij aan het Grevelingenschap. Dat zal maximaal ook het bedrag zijn dat de provincie aan het nieuwe schap bijdraagt, aldus het voorstel. De VVD-fractie is van mening dat daar juist een beduidend bedrag af kan. Wat vinden Gedeputeerde Staten hiervan? Graag daarover een standpunt of inschatting. In het voorstel is het wat voorzichtig gesteld, menen wij.

 

We weten dat het de provincie Zuid-Holland was die de fusie waar we het hier over hebben als eerste heeft voorgesteld. De redenen begrijpen we. De VVD-fractie vindt een coöperatieve houding in deze van onze provincie op zijn plaats. Als goede buren gezamenlijk optrekken verhoogt de kansen op het realiseren van ook voor ons belangrijke doelstellingen. We denken daarbij bijvoorbeeld maar weer eens aan een zout Volkerak/Zoommeer.

 

Zoals al gezegd: wij geven graag instemming aan het voorstel.
Wel zien wij graag dat onze Provinciale bijdrage vermindert, maar stellen onze instemming daarvan niet afhankelijk.

 

 

Namens de VVD-fractie

 

René Ruissen

25-4-2014

Door |2014-04-25T13:36:40+00:0025-04-2014|

About the Author: