fbpx

Bijdrage Kees Bierens Geborgde zetels Waterschap Scheldestromen 13-2-2015

//Bijdrage Kees Bierens Geborgde zetels Waterschap Scheldestromen 13-2-2015

Bijdrage Kees Bierens Geborgde zetels Waterschap Scheldestromen 13-2-2015

kees-bierens-pasfoto

 

 

 

Voorzitter, collega’s,

Het voorstel tot vermindering van het aantal geborgde zetels bij het Waterschap Scheldestromen van 9 naar 7 heeft al de nodige en ook stevige discussies opgeleverd en ook vandaag is dat het geval.

De VVD-fractie zet in op goede verhoudingen met alle overheden in Zeeland, waaronder het Waterschap Scheldestromen en hoopt dat dat omgekeerd ook het geval is.

Voorts wordt dit jaar op landelijk niveau in brede zin het waterschapsbestel geëvalueerd en daarbij zal ook het systeem van geborgde zetels aan de orde komen.

Voorzitter, het voorgaande afwegende handhaaft de VVD-fractie haar standpunt dat zij voor het zomerreces bij de bewuste motie heeft ingenomen, namelijk om het aantal geborgde zetels zo kort voor de verkiezingen niet te willen wijzigen.

De VVD zal dan ook tegen het voorliggende voorstel stemmen.

Kees Bierens

Namens de VVD-fractie

 

Door |2017-03-02T14:39:45+00:0016-02-2015|

About the Author: