fbpx

Bestuursrapportage 2015, meicirculaire en uitgangspunten begroting 2016

//Bestuursrapportage 2015, meicirculaire en uitgangspunten begroting 2016

Bestuursrapportage 2015, meicirculaire en uitgangspunten begroting 2016

2015 pasfoto Kees PSBijdrage van Kees Bierens d.d. 3-7-2015 n.a.v. Bestuursrapportage 2015, meicirculaire en uitgangspunten  begroting 2016

 

Voorzitter, collega’s,

In de bestuursrapportage geven Gedeputeerde Staten inzicht in de begrotingsuitvoering 2015 en ook de voortgang van 8 grote projecten is opgenomen.

Met name de grote projecten trekken nu de aandacht door de ontwikkelingen rondom het project Sloeweg en de conclusies uit het rapport Necker van Naem geven aan dat de project-control tot voor kort niet de plek had die het verdiende. Onder meer het benoemen van een directeur grote projecten moet daarin verandering brengen. Zonder nu op alle grote projecten specifiek in te willen gaan, vraagt de VVD-fractie wel bijzondere aandacht voor het project “Sanering Thermphos”. De ontwikkelingen in de afgelopen periode waarvan Gedeputeerde Staten melding maken voelen niet goed aan. Wij zijn van mening dat verscherpte inzet noodzakelijk is om de risico’s op meerkosten voor de provincie in te dammen.

 

Voorzitter,

Binnen het meerjarenperspectief wordt t/m 2018 geen rekening meer gehouden met Delta-dividend. Ik begrijp enerzijds de terughoudendheid wel door o.a. de situatie op de energiemarkt en de onder druk staande resultaten van de commerciële activiteiten , maar hoe verhoudt anderzijds deze opstelling voor een ruime periode zich tot het dividend (waarover afspraken zijn gemaakt) van de publieke activiteiten van Evides en de wens tot verhanging van de aandelen onder de aandeelhouders en het dividend van Delta netwerkbedrijf ?   Ik vind dan ook dat we niet al te vroeg hier afscheid van moeten nemen. Althans niet voor de periode tot en met 2018.

 

De meicirculaire biedt vanaf 2016 weer wat extra financiële ruimte van ca. 2 miljoen euro per jaar. Gelet op de huidige financiële situatie zal het geen moeite hoeven te kosten hiervoor zinvolle besteding te vinden.

 

Door de ons allen bekende omstandigheden is er dit jaar geen voorjaarsnota. Die zal vervangen worden door een zomernota waarin ook de vertaling van het coalitie-akkoord is opgenomen. Die zullen we in het najaar behandelen en dan is het ook een geschikt moment voor het houden van algemene beschouwingen.

 

Tenslotte, kan ik melden dat de VVD-fractie met de uitgangspunten voor de begroting 2016 kan instemmen, voor zover die niet afwijken van het coalitieakkoord.

 

Kees Bierens
Namens de VVD-fractie

 

 

Door |2017-03-02T14:39:42+00:0014-07-2015|

About the Author: